Nro 4 (2021): Isabelle Stengers

					Näytä Nro 4 (2021): Isabelle Stengers

   
Tiede & edistys
4/2021, 46. vuosikerta

Isabelle Stengers -teemanumero

Spekulatiivinen problematisointi
Tieto ja taiteellinen tutkimus
Stengers ja magia

Yhteiskuntateorian nykytila
Jean-Luc Nancy in memoriam

Julkaistu: 2021-12-31