Reaalipoliittinen ilmastoasiantuntijuus ilmastotoimien estäjänä

Kirjoittajat

  • Tero Toivanen Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto
  • Ville Lähde BIOS-tutkimusyksikkö

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.137793

Avainsanat:

ilmastoestäminen, ilmastoviivyttely, ilmastoasiantuntijat, ilmastopolitiikka, kehysanalyysi

Abstrakti

Artikkeli osallistuu ilmastoestämistä käsittelevään tutkimukseen tarkastelemalla erityistä ilmastovaikuttamisen muotoa, jota artikkelissa kutsutaan reaalipoliittiseksi ilmastoasiantuntijuudeksi. Artikkelissa reaalipoliittinen ilmastoasiantuntijuus määritellään julkiseksi vastareaktioksi kiireellisten ilmastotoimien ja yhteiskunnallisten muutosten vaatimuksille. Tutkimus sijoittuu viime vuosien suomalaisen ilmastokeskustelun kontekstiin ja tarkastelee siinä merkittävään asemaan nousseen kahden ilmastoasiantuntijan, öljynjalostusyhtiö St1:n pääomistaja Mika Anttosen ja Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalaksen, julkista ilmastovaikuttamista kehysanalyysin keinoin. Artikkeli osoittaa, että reaalipoliittinen ilmastoasiantuntijuus pitää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja fossiilisten polttoaineiden vähentämistä yhteiskuntien tärkeinä tehtävinä mutta kehystää syvemmän yhteiskunnallisen murroksen epärealistisena ja kyseenalaistaa kansalliset kansainvälisten ilmastotavoitteiden mukaiset nopeat nettopäästövähennykset. Tarkastelumme myös osoittaa, että reaalipoliittisten ilmastoasiantuntijoiden ilmastovaikuttamista voidaan monelta osin perustellusti tulkita ilmastoestämisenä. Reaalipoliittisen ilmastoasiantuntijuuden tutkimus avaa myös laajemman keskustelutarpeen ilmastokriisin aikana tarvittavasta ilmastoasiantuntijuudesta.

Kuva artikkelin ensimmäisestä sivusta

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-06-10

Viittaaminen

Toivanen, T., & Lähde, V. (2024). Reaalipoliittinen ilmastoasiantuntijuus ilmastotoimien estäjänä. Tiede & edistys, 49(1–2), 12–37. https://doi.org/10.51809/te.137793

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit