Tiede & edistys https://tiedejaedistys.journal.fi/ <div id="customblock-esittely" class="pkp_block block_custom"> <div class="content"> <p><em>Tiede &amp; edistys</em> on vuonna 1976 perustettu monitieteinen aikakauslehti. Julkaisemme tutkimusta erityisesti yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta ja käymme aktiivisesti yhteiskunnallista ja tutkimuspoliittista keskustelua.</p> </div> </div> fi-FI <p><strong>Vuodesta 2021 eteenpäin</strong></p> <p>Tiede &amp; edistyksen sisällöt on numerosta 1-2 / 2021 eteenpäin julkaistu lisenssillä:</p> <p>Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0).</p> <p>Tutustu lisenssin ehtoihin <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi" target="_blank" rel="noopener">täällä</a>. Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.</p> <p><strong>* * * </strong></p> <p><strong>Vuodet 1976-2020</strong></p> <p>Tiede &amp; edistyksen tekstit vuosilta 1976-2020 on uudelleenjulkaistu avoimesti seuraavin ehdoin:</p> <p>Tekstit ja materiaalit ovat vapaasti luettavissa ja käytettävissä sellaisinaan. Tekijänoikeudet ja rinnakkaisjulkaisuoikeudet pysyvät tekijällä. Tekstien ja muun sisällön uudelleenjulkaisuun on pyydettävä lupa tekijältä. </p> <p> </p> tero.toivanen@helsinki.fi (Tero Toivanen, päätoimittaja) kimmo.kallio@tutkijaliitto.fi (Kimmo Kallio, toimitussihteeri) ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Totuuden kriisin juuret ovat liberalismin kriisissä ja ristiriidoissa https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109600 Timo Harjuniemi Copyright (c) 2021 Timo Harjuniemi https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109600 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Voiko kone kieltäytyä töistä? https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109610 Pontus Purokuru Copyright (c) 2021 Pontus Purokuru https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109610 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Konfliktien pyörteissä https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109613 Mona Mannevuo Copyright (c) 2021 Mona Mannevuo https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109613 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Puhutaan kuin aikuiset https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109616 Veli-Matti Rautio Copyright (c) 2021 Veli-Matti Rautio https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109616 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Taloustieteen performatiivisuudesta moniperformatiivisuuteen https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109598 <p>Toimijaverkostoteoreetikko Michel Callonin ajattelusta liikkeelle lähtenyt performatiivisuuden tutki-musohjelma on kahden viime vuosikymmenen aikana saavuttanut merkittävän aseman taloutta tarkastelevan yhteiskuntatieteen kentällä. Ohjelma on kohdannut viime vuosina kuitenkin myös kritiikkiä sen tavasta tarkastella taloudellisia ilmiöitä ensisijaisesti yhdestä suunnasta, talouden tiedekytkennän kautta. Osallistumme artikkelillamme tähän Callonin tutkimusohjelman päivittämisestä käytävään keskusteluun: Avaamme ensin ohjelman ydinsisältöjä ja pureudumme sille rakentuviin tapaustutkimuksiin, joiden kohteena on yksi vastuullisen liiketoiminnan uusimmista muodoista, vaikuttavuusinvestoiminen. Peilaamme tämän jälkeen tutkimusten antia ja performatiivisuuden tutkimusohjelmaan sisältyviä ohjeistuksia omaan tapaustutkimukseemme, jonka kohteena on Sitran pyrkimys kotouttaa vaikuttavuusinvestoiminen Suomeen. Osoitamme tarkastelumme pohjalta, että keskittyminen taloustieteen performatiivisuuteen jättää muut vaikuttavuusinvestoimisessa keskeiset performatiivisuuden muodot katveeseen. Luonnostelemme tältä pohjalta moniperformatiivisuudeksi kutsumaamme tutkimustapaa. Ajatus tutkimuksellisesta moniperformatiivisuudesta vastaa Callonin ohjelman päivittämistarpeeseen havainnoimalla ilmiöitä eri arvottamisen muotojen, järkeilytyylien ja perustelumallien yhdistelminä. </p> Olli Tiikkainen, Mikko J. Virtanen Copyright (c) 2021 Kirjoittajat https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109598 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Katse sisäänpäin https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109599 <p>Tutkijoiden omat työorganisaatiot, yliopistot, ovat muuttuessaan luonnollisen kiinnostavia mutta yhtäaikaisesti haastavia tutkimuskohteita. Positivististen etäisyys- ja objektiivisuusvaateiden ohella tutkijat kohtaavat organisaation sisäiset poliittiset jännitteet. Tämän ei kuitenkaan tulisi estää tutkijoita perehtymästä oman organisaationsa muutokseen. Hyödyntäen läheisyyden ja osallistuvuuden mahdollistavia tutkimusmetodologioita, kuten kotietnografiaa, tutkijan on mahdollista luodata organisaatiota muutoksessa jännitteet tiedostaen ja samalla reflektoida aktiivisesti omaa asemaansa. Tässä artikkelissa yliopistoreformiin syventyvää tutkimushanketta kuvataan kotietnografian viitekehyksen kautta. Saavutettavan laajemman ymmärryksen ja tiedon potentiaali avaa uusia näkökulmia paitsi tutkimuskohteeseen, myös tutkimukseen ja tutkijoihin itseensä. </p> Mikko Poutanen, Tuomas Tervasmäki, Auli Harju Copyright (c) 2021 Kirjoittajat https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109599 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Keräilijän kieli https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109601 Mikko Kuorinki, Tanja Tiekso Copyright (c) 2021 Mikko Kuorinki https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109601 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Kiinnittävät ja kuluttavat siteet https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109602 Suvi Salmenniemi Copyright (c) 2021 Suvi Salmenniemi https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109602 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Vaurauden resilienssi koronakriisissä https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109605 Pauli Huotari Copyright (c) 2021 Pauli Huotari https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109605 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Innovaatiotalouden moderni/koloniaalisuus https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109608 Antti Tarvainen Copyright (c) 2021 Antti Tarvainen https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109608 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Oikeudenmukaisuus, tasapuoliset neuvonantajat ja kopatia COVID-19-pandemian valossa https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109609 Matti Häyry Copyright (c) 2021 Matti Häyry https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109609 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300 Uusi aikakausi https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109595 Tero Toivanen Copyright (c) 2021 Tero Toivanen https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109595 ma, 21 kesä 2021 00:00:00 +0300