Tiede & edistys https://tiedejaedistys.journal.fi/ <div id="customblock-esittely" class="pkp_block block_custom"> <div class="content"> <p><em>Tiede &amp; edistys</em> on vuonna 1976 perustettu monitieteinen aikakauslehti. Julkaisemme tutkimusta erityisesti yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta ja käymme aktiivisesti yhteiskunnallista ja tutkimuspoliittista keskustelua.</p> </div> </div> Tutkijaliitto ry fi-FI Tiede & edistys 0356-3677 <p><strong>Vuodesta 2021 eteenpäin</strong></p> <p>Tiede &amp; edistyksen sisällöt on numerosta 1-2 / 2021 eteenpäin julkaistu lisenssillä:</p> <p>Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0).</p> <p>Tutustu lisenssin ehtoihin <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi" target="_blank" rel="noopener">täällä</a>. Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.</p> <p><strong>* * * </strong></p> <p><strong>Vuodet 1976-2020</strong></p> <p>Tiede &amp; edistyksen tekstit vuosilta 1976-2020 on uudelleenjulkaistu avoimesti seuraavin ehdoin:</p> <p>Tekstit ja materiaalit ovat vapaasti luettavissa ja käytettävissä sellaisinaan. Tekijänoikeudet ja rinnakkaisjulkaisuoikeudet pysyvät tekijällä. Tekstien ja muun sisällön uudelleenjulkaisuun on pyydettävä lupa tekijältä. </p> <p> </p> Taloustieteen performatiivisuudesta moniperformatiivisuuteen https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109598 <p>Toimijaverkostoteoreetikko Michel Callonin ajattelusta liikkeelle lähtenyt performatiivisuuden tutki-musohjelma on kahden viime vuosikymmenen aikana saavuttanut merkittävän aseman taloutta tarkastelevan yhteiskuntatieteen kentällä. Ohjelma on kohdannut viime vuosina kuitenkin myös kritiikkiä sen tavasta tarkastella taloudellisia ilmiöitä ensisijaisesti yhdestä suunnasta, talouden tiedekytkennän kautta. Osallistumme artikkelillamme tähän Callonin tutkimusohjelman päivittämisestä käytävään keskusteluun: Avaamme ensin ohjelman ydinsisältöjä ja pureudumme sille rakentuviin tapaustutkimuksiin, joiden kohteena on yksi vastuullisen liiketoiminnan uusimmista muodoista, vaikuttavuusinvestoiminen. Peilaamme tämän jälkeen tutkimusten antia ja performatiivisuuden tutkimusohjelmaan sisältyviä ohjeistuksia omaan tapaustutkimukseemme, jonka kohteena on Sitran pyrkimys kotouttaa vaikuttavuusinvestoiminen Suomeen. Osoitamme tarkastelumme pohjalta, että keskittyminen taloustieteen performatiivisuuteen jättää muut vaikuttavuusinvestoimisessa keskeiset performatiivisuuden muodot katveeseen. Luonnostelemme tältä pohjalta moniperformatiivisuudeksi kutsumaamme tutkimustapaa. Ajatus tutkimuksellisesta moniperformatiivisuudesta vastaa Callonin ohjelman päivittämistarpeeseen havainnoimalla ilmiöitä eri arvottamisen muotojen, järkeilytyylien ja perustelumallien yhdistelminä. </p> Olli Tiikkainen Mikko J. Virtanen Copyright (c) 2021 Kirjoittajat https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 5 27 10.51809/te.109598 Katse sisäänpäin https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109599 <p>Tutkijoiden omat työorganisaatiot, yliopistot, ovat muuttuessaan luonnollisen kiinnostavia mutta yhtäaikaisesti haastavia tutkimuskohteita. Positivististen etäisyys- ja objektiivisuusvaateiden ohella tutkijat kohtaavat organisaation sisäiset poliittiset jännitteet. Tämän ei kuitenkaan tulisi estää tutkijoita perehtymästä oman organisaationsa muutokseen. Hyödyntäen läheisyyden ja osallistuvuuden mahdollistavia tutkimusmetodologioita, kuten kotietnografiaa, tutkijan on mahdollista luodata organisaatiota muutoksessa jännitteet tiedostaen ja samalla reflektoida aktiivisesti omaa asemaansa. Tässä artikkelissa yliopistoreformiin syventyvää tutkimushanketta kuvataan kotietnografian viitekehyksen kautta. Saavutettavan laajemman ymmärryksen ja tiedon potentiaali avaa uusia näkökulmia paitsi tutkimuskohteeseen, myös tutkimukseen ja tutkijoihin itseensä. </p> Mikko Poutanen Tuomas Tervasmäki Auli Harju Copyright (c) 2021 Kirjoittajat https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 28 46 10.51809/te.109599 Voiko kone kieltäytyä töistä? https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109610 Pontus Purokuru Copyright (c) 2021 Pontus Purokuru https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 106 111 10.51809/te.109610 Konfliktien pyörteissä https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109613 Mona Mannevuo Copyright (c) 2021 Mona Mannevuo https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 112 114 10.51809/te.109613 Puhutaan kuin aikuiset https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109616 Veli-Matti Rautio Copyright (c) 2021 Veli-Matti Rautio https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 115 119 10.51809/te.109616 Keräilijän kieli https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109601 Mikko Kuorinki Tanja Tiekso Copyright (c) 2021 Mikko Kuorinki https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 54 64 10.51809/te.109601 Kiinnittävät ja kuluttavat siteet https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109602 Suvi Salmenniemi Copyright (c) 2021 Suvi Salmenniemi https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 65 73 10.51809/te.109602 Vaurauden resilienssi koronakriisissä https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109605 Pauli Huotari Copyright (c) 2021 Pauli Huotari https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 74 85 10.51809/te.109605 Innovaatiotalouden moderni/koloniaalisuus https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109608 Antti Tarvainen Copyright (c) 2021 Antti Tarvainen https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 86 94 10.51809/te.109608 Oikeudenmukaisuus, tasapuoliset neuvonantajat ja kopatia COVID-19-pandemian valossa https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109609 Matti Häyry Copyright (c) 2021 Matti Häyry https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 95 105 10.51809/te.109609 Uusi aikakausi https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109595 Tero Toivanen Copyright (c) 2021 Tero Toivanen https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 3 4 10.51809/te.109595 Totuuden kriisin juuret ovat liberalismin kriisissä ja ristiriidoissa https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109600 Timo Harjuniemi Copyright (c) 2021 Timo Harjuniemi https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2021-06-21 2021-06-21 1-2 47 53 10.51809/te.109600