Mitä on tutkiva mielikuvitus?

Kirjoittajat

  • Aleksi Lohtaja Jyväskylän yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.114375

Avainsanat:

sosiologia, mielikuvitus, luovuus, tutkimus, kirja-arvio

Abstrakti

Sanna Ryynänen & Anni Rannikko: Tutkiva mielikuvitus — Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus, Helsinki 2021. 328 s.

Sosiologi C. Wright Mills esittää klassikkoteoksessaan Sosiologinen mielikuvitus (2015), että hyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus edellyttää mielikuvituksellista kykyä liikkua eri näkökulmien välillä ja tunnistaa olennaisia kysymyksiä myös teemoissa, joiden tutkimus voi vaikuttaa alkuun vähäpätöiseltä. Nykyisin yhteiskuntatieteissä tunnustetaan laaja-alaisesti tällaisen sosiologisen mielikuvituksen tarpeellisuus, mutta näkökulman menetelmällinen perustelu ja metodologisointi itsessään on edelleen hankalaa. Minkälaista metodologiaa sosiologinen tai yhteiskunta­tieteellinen mielikuvitus vaatii?

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-31

Viittaaminen

Lohtaja, A. (2021). Mitä on tutkiva mielikuvitus?. Tiede & edistys, 46(4), 325–329. https://doi.org/10.51809/te.114375

Numero

Osasto

Esittelyjä ja erittelyjä