Arkistot

 • Nro 3 (2023)

  Tiede & edistys
  3/2023, 48. vuosikerta

  Arkipäivän utopioiden materiaalis-diskursiivinen
  rakentuminen

  Yliopistovertailut kvantifioituna hallinnan välineenä

  Emanuele Coccian haastattelu
  André Bretonin Nadjan kuvitus
  Voiko sukupuoli-järjestyksen ulkopuolella kirjoittaa?
  Valkoisen Euroopan musta peili

 • Nro 2 (2023)

   
  Tiede & edistys
  2/2023, 48. vuosikerta
    
  Laadulliset teoriat ja menetelmät
  Marguerite Durasin hiljaisuuden kieli

  Internetin uudet oikeudet
  Foucault ja valtio
  Talouskuri suomessa

 • Kumouksellinen feminismi
  Nro 1 (2023)

   
  Tiede & edistys
  1/2023, 48. vuosikerta

  Kumouksellinen feminismi -teemanumero

  Feministinen taloustieto
  Transtutkimus ja haavoittuvuus
  Hyvä, paha feminismi

 • Jälkikapitalistinen käännös
  Nro 4 (2022)

   
  Tiede & edistys
  4/2022, 47. vuosikerta

  Jälkikapitalistinen käännös -teemanumero

  Kääntymätön logos
  Kääntämisen tuotantotalous
  Tekoälyn uudet käännökset

  Kaanon ja maailmankirjallisuus
  Käännöskoneesta performatiivisuuteen
  Väkivalta kääntämisessä

 • Nro 3 (2022)

   
  Tiede & edistys
  3/2022, 47. vuosikerta

  Sanat ja runous
  Osallistava ilmasto
  Teknologiateollisuus vallankäyttäjänä

  Talouden finansialisaatio
  Sosiologien kumous Tampereella
  Yhteiskuntateoria-debatti

 • Numeron 1-2/22 etukansi

  Nro 1–2 (2022)

   
  Tiede & edistys
  1–2/2022, 47. vuosikerta

  Epävakaa kapitalismi
  Thomas Pikettyn Pääoma ja ideologia

  Valtio, kansallisuus ja yhteiskuntateoria
  Rokotevastaisuuden yhteiskunnallisuus

 • Isabelle Stengers
  Nro 4 (2021)

     
  Tiede & edistys
  4/2021, 46. vuosikerta

  Isabelle Stengers -teemanumero

  Spekulatiivinen problematisointi
  Tieto ja taiteellinen tutkimus
  Stengers ja magia

  Yhteiskuntateorian nykytila
  Jean-Luc Nancy in memoriam

 • Henri Bergson
  Nro 3 (2021)

   
  Tiede & edistys
  3/2021, 46. vuosikerta

  Henri Bergson -teemanumero

  Nauru, luonto, intuitio
  Toiseus ja kesto
  Biologian, elämän ja epistemologian suhteista

  Ari Hirvonen in memoriam
  Bataillen sisäinen kokemus

 • Nro 1–2 (2021)

   
  Tiede & edistys
  1–2/2021, 46. vuosikerta

  Taloustieteen performatiivisuus & vaikuttavuusinvestoiminen
  Yliopistouudistuksen jännitteiden etnografiaa

  Liberalismi & totuuden kriisi
  Vieraantuminen & vastarinta työssä 
  Innovaatiotalouden koloniaalisuus
  Vauraus & oikeudenmukaisuus koronakriisissä

 • Pandemia II
  Nro 4 (2020)

 • Pandemia I
  Nro 3 (2020)

 • Viha
  Nro 1 (2018)

 • Taidetutkimus
  Nro 4 (2017)

1-25 / 188