Luonnon spekulatiivinen problematisointi

Isabelle Stengersin tieteenfilosofia monilajisuuden tutkimuksessa

Kirjoittajat

  • Marianne Mäkelin Helsingin yliopisto
  • Lotta Hautamäki Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.114363

Avainsanat:

monilajisuus, tieteen- ja teknologiantutkimus, Isabelle Stengers, spekulatiivinen filosofia, Alfred North Whitehead

Abstrakti

Tieteenfilosofi Isabelle Stengers on yksi keskeisistä hahmoista monilajisuuden tutkimuksen teoretisoinneissa. Stengersin ajatteluun, etenkin siltä osin kuin sitä on hyödynnetty monilajisuuden tutkimuksessa, on merkittävällä tavalla vaikuttanut Alfred North Whiteheadin spekulatiivinen filosofia. Jäljitämme Stengersin ja Whiteheadin filosofioiden ja empiirisen monilajisuuden tutkimuksen yhteisiä juonteita. Nämä yhteydet koskevat sitä, kuinka keskenään erilaiset olennot tulevat toistensa huomion ja tiedon kohteiksi ja merkityksellisiksi toisilleen. Artikkeli perustuu kirjallisuuskatsaukseen Stengersin filosofiaa hyödyntävästä monilajisuuden tutkimuksesta. Lisäksi siinä käsitellään omia tutkimuksiamme geeniedioituja hyttysiä malariantorjuntatyökaluksi kehittävien tutkijoiden ja ihmisen mikrobiomia tutkivien mikrobiologien parissa. Tulkitsemme empiiristen esimerkkien avulla Stengersin tieteenfilosofiaa suhteessa kysymyksiin siitä, millä tavoin biotieteiden tieto rakentuu monilajisessa vuorovaikutuksessa ja millä tavoin keskenään erilaisten olentojen tavat elää ja toimia maailmassa ovat yhteydessä toisiinsa. Tähän perustuen ehdotamme tulkintaa monilajisuuden tutkimuksesta vallitsevan ekososiaalisten kriisien määrittämän nykyhetkemme spekulatiivisena problematisointina.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-02-07

Viittaaminen

Mäkelin, M. ., & Hautamäki, L. (2022). Luonnon spekulatiivinen problematisointi : Isabelle Stengersin tieteenfilosofia monilajisuuden tutkimuksessa. Tiede & Edistys, 46(4), 249–265. https://doi.org/10.51809/te.114363

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit