Stengersin kosmopolitiikka ja taiteellisen tutkimuksen tiedolliset sitoumukset

Kirjoittajat

  • Mika Elo Taideyliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.114365

Avainsanat:

Isabelle Stengers, kosmopolitiikka, taidetutkimus, käytänteiden ekologia

Abstrakti

Tieteenfilosofi Isabelle Stengersin ajattelu on saanut enenevässä määrin huomiota osakseen myös taiteiden alueella. Tämä artikkeli suhteuttaa Stengersin kosmopolitiikan ydinkysymyksiä taiteelliseen tutkimukseen ja tarkastelee tätä osana laajempaa taidetutkimuksen ekologiaa. Artikkeli erittelee erilaisten tutkimusjärjestelyjen reunaehtoja ja niiden keskinäisiä suhteita Stengersin käytänteiden ekologian valossa. Erityisen huomion kohteena on kysymys taiteiden yhteiskunnallisen aseman transformaatiosta, jota ruokkivat taiteellisen toiminaan tiedollisiin ulottuvuuksiin liittyvät pohdinnat, kokeilut ja institutionaaliset järjestelyt. Artikkeli osoittaa, että Stengersin kosmopolitiikka haastaa kysymään, miten taiteellinen tutkimus voisi entistä paremmin asemoida itsensä ei ainoastaan taidemaailman ja yliopistomaailman rajapinnalle vaan myös suhteessa muihin yhteiskunnallisiin konteksteihin. Stengersin ajattelun innoittamana artikkeli hahmottelee taiteiden alueelle moniarvoista tutkimuskulttuuria, jonka keskeisiä aineksia olisivat eritysisyyden arvostus, riskinotto ja diplomatia.

Kirjoittajan esittely

Mika Elo, Taideyliopisto

professori, Kuvataideakatemia

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-02-07

Viittaaminen

Elo, M. (2022). Stengersin kosmopolitiikka ja taiteellisen tutkimuksen tiedolliset sitoumukset. Tiede & Edistys, 46(4), 266–284. https://doi.org/10.51809/te.114365

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit