Minne menit, yhteiskuntateoria?

Kirjoittajat

  • Mikko J. Virtanen Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.114368

Avainsanat:

yhteiskuntateoria, sosiologia, akatemia, autoetnografia, puheenvuoro

Abstrakti

Ovatko sosiologisen yhteiskuntateorian mahdollisuusehdot muuttuneet ja jos ovat niin miten, kysyy tutkija Mikko J. Virtanen puuheenvuorossaan. Virtasen kirjoitus aloittaa Tiede & edistyksen yhteiskuntateoreettisen keskustelun nykytilaa ja tulevaisuutta pohtivan puheenvuorosarjan.

Tarkastelen tässä kirjoituksessa suomalaisen yhteiskuntateoreettisen keskustelun hiipumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä viimeisten vuosikymmenten aikana. Näkökulmani on sosiologinen: lähestyn yhteiskuntateoriaa sen yhteiskunnallisten mahdollisuusehtojen kautta. Tarkastelutapani ja -kohteeni rakentuu puolestaan autoetnografisesti:­ havainnoin yhteiskuntateoreettisen kehittelyn ja keskustelun mahdollisuuksia suomalaisen sosiologian sisältä ja pohjaan tarkasteluni ensisijaisesti omiin, prekaarisosiologin kokemuksiini viimeisen 20 vuoden ajalta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-31

Viittaaminen

Virtanen, M. J. (2021). Minne menit, yhteiskuntateoria?. Tiede & edistys, 46(4), 300–308. https://doi.org/10.51809/te.114368

Numero

Osasto

Yhteiskuntateorian nykytila ja tulevaisuus