Magiasta ja muista tieteistä

Stengersiläisiä näkökulmia tapoihin ajatella, toimia ja rakentaa maailmaa

Kirjoittajat

  • Sonja Blom Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.114366

Avainsanat:

magia, tiede, Isabelle Stengers

Abstrakti

Tiede ja magia asetetaan usein vastakkain ja samoin niitä kannattavat ja harjoittavat ihmiset. Isabelle Stengersin mukaan maailma jossa elämme on kyllästetty magialla. Se ilmenee yhteyksinä, joita on muodostettu paikkoihin, joista niitä ei oleteta löytyvän ja joiden voima on suurempi kuin kuvittelemme. Silti arkiajattelussa redusoimme ajatuksen magiasta vain metaforaksi, symboliseksi eleeksi. Se ettemme tunnista magiaa ja sen vaikutusta meihin ja tiedollisiin jäsennyksiimme, voi olla meille haitaksi. Jopa kapitalismin perustana on omanlaisensa magia.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-31

Viittaaminen

Blom, S. (2021). Magiasta ja muista tieteistä: Stengersiläisiä näkökulmia tapoihin ajatella, toimia ja rakentaa maailmaa. Tiede & edistys, 46(4), 285–288. https://doi.org/10.51809/te.114366

Numero

Osasto

Puheenvuorot