Tiede & edistyksen Isabelle Stengers -teemanumero on julkaistu

2022-02-07

Filosofi ja tieteentutkija Isabelle Stengersin ajatteluun pureutuva Tiede & edistyksen teemaumero 4 / 2021 on julkaistu.

Yrjö Hailan ja Mika Elon toimittamassa teemanumerossa sukelletaan luonnontieteen, teknologian, filosofian ja ihmistieteiden välisiin kitkoihin ja kontrasteihin.

Kuten Yrjö Haila toteaa pääkirjoituksessaan, Stengers tarjoaa tärkeitä näkökulmia monenlaisiin kysymyksiin:

"Miten voidaan täsmällisesti ilmaista se, miten luonnontiede, erityisesti ekologia informoi yhteiskuntaa (ja päinvastoin)? Millainen luonnontieteellinen ymmärrys on hyödyllistä tai jopa välttämätöntä poliittiselle ajattelulle? Miten ympäristöongelmat, erityisesti biodiversiteettikriisin voi hyödyllisesti ymmärtää?"

Teeman tutkimusartikkeleissa Marianne Mäkelin ja Lotta Hautamaki avaavat Stengersin ajattelua eritoten spekulatiivisen problematisoinnin käsitteen osalta suhteessa luontoon, tieteeseen ja tieteentutkimukseen. Mika Elo puolestaan tarkastelee artikkelissaan taiteellisen tutkimuksen tiedollisia intressejä ja sitoumuksia Stengersin kosmopolitiikan näkökulmasta.

Sonja Blom muistuttaa puheenvuorossaan, ettei meillä ole varaa jättää perehtymättä myös epätieteellisiksi leimattuihin tiedon aluiisiin, kuten magiaan ja maagiseen ajatteluun. 

Viimeinen Tero Toivasen päätoimittama T&E-numero polkaisee myös käyntiin uuden puheenvuorosarjan Yhteiskuntateorian nykytila ja tulevaisuus Mikko J. Virtasen poleemisella ja herättelevällä kirjoituksella "Minne menit, yhteiskuntateoria?". Jatkoa sarjalle seuraa tulevissa numeroissa.

Lisäksi paneudumme hiljattain poismenneen filosofi Jean-Luc Nancyn ajatteluun ja filosofiseen perintöön Martta Heikkilän muistokirjoituksessa sekä Jussi Backmanin kirja-arviossa. Muissa arvioissa pohditaan äitiyden prekaariutta sekä tutkivaa mielikuvitusta.

Numeron taiteilijana on sarjakuvataiteilija Amanda Vähämäki. 

* * *

Tiede & edistyksen seuraava numero 1-2/2022 ´ilmestyy viimevuotiseen tapaan kesän korvilla. Tulevan numeron lehden uudet päätoimittajat Katariina Mäkinen ja Ari Korhonen.