Nro 3 (2021): Henri Bergson

					Näytä Nro 3 (2021): Henri Bergson

 
Tiede & edistys
3/2021, 46. vuosikerta

Henri Bergson -teemanumero

Nauru, luonto, intuitio
Toiseus ja kesto
Biologian, elämän ja epistemologian suhteista

Ari Hirvonen in memoriam
Bataillen sisäinen kokemus

Julkaistu: 2021-11-15