Nro 1–2 (2021)

					Näytä Nro 1–2 (2021)

 
Tiede & edistys
1–2/2021, 46. vuosikerta

Taloustieteen performatiivisuus & vaikuttavuusinvestoiminen
Yliopistouudistuksen jännitteiden etnografiaa

Liberalismi & totuuden kriisi
Vieraantuminen & vastarinta työssä 
Innovaatiotalouden koloniaalisuus
Vauraus & oikeudenmukaisuus koronakriisissä

Julkaistu: 2021-06-21