Kokemus toisesta ja kesto Bergsonin filosofiassa

Kirjoittajat

  • Katja Castillo Oulun yliopisto
  • Minna-Kerttu Kekki Oulun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.112636

Avainsanat:

Henri Bergson, toiseus, filosofia, kokemus, kesto

Abstrakti

Liittyessään kaikkeen inhimilliseen kokemukseen keston käsite liittyy myös välttämättä kokemukseen toisesta henkilöstä. Tätä näkökulmaa Bergsonin kokemuksen konstituution hahmottamisesta on kuitenkin tutkittu vähän. Kysymys kuuluu, voisiko Bergsonin keston käsitteellä luonnehtia kokemusta toisesta henkilöstä juuri toisena eri tavoin, kuin miten tilallisuuteen tai kehollisuuteen keskittyvät analyysit sitä kuvaavat. Argumentoimme, että Bergsonin keston käsite avaa kokemusta toisesta ainutlaatuisella tavalla, joka jää saavuttamatta muissa toiseuden analyyseissa, mutta joka on kuitenkin tärkeä näkökulma toisen erillisyyden sekä yhteneväisyyden mahdollisuuksien ymmärtämiselle ylittäen kokemuksen nyt-hetken.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-07

Viittaaminen

Castillo, K. ., & Kekki, M.-K. (2021). Kokemus toisesta ja kesto Bergsonin filosofiassa. Tiede & Edistys, 46(3), 192–205. https://doi.org/10.51809/te.112636

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit