Todellinen elämä: Bergson ja koettu luonto

Kirjoittajat

  • Jan-Ivar Lindén Heidelbergin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.112633

Avainsanat:

Henri Bergson, filosofia, naturalismi, vitalismi, Félix Ravaisson, luonnonfilosofia, psykologia

Abstrakti

Bergsonin elämänfilosofia liittyy laajaan suuntaukseen, joka syntyi biologian mullistuksien myötä 1800-luvun loppupuolella (Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey, Menyhert Palágyi, Ludwig Klages, Max Scheler, Georg Simmel, William James...). Sikäli kuin naturalismi tulkitaan tämän päivän keskustelussa usein yksipuolisesti materialismiksi, elämänfilosofia voi antaa toisen kiinnostavan näkökulman ihmisen asemaan luonnossa. Suuntaus on tässä suhteessa vahvasti vaikuttanut fenomenologisiin teorioihin subjektin ruumiillisuudesta ja yleensäkin embodiment-käsitteeseen. Artikkelin tarkoitus on valaista filosofisen psykologian ja luonnonfilosofian suhdetta Bergsonin tuotannossa, temaattisesti syventää tätä suhdetta sekä historiallisesti ja ontologisesti taustoittaa Bergsonin filosofiaa, muun muassa suhteessa hänen edeltäjänsä Félix Ravaissonin aristotelismiin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-07

Viittaaminen

Lindén, J.-I. (2021). Todellinen elämä: Bergson ja koettu luonto. Tiede & Edistys, 46(3), 147–161. https://doi.org/10.51809/te.112633

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit