Taloustieteen performatiivisuudesta moniperformatiivisuuteen

tapaustutkimuksena vaikuttavuusinvestoiminen

Kirjoittajat

  • Olli Tiikkainen Helsingin yliopisto
  • Mikko J. Virtanen Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.109598

Avainsanat:

vaikuttavuusinvestoiminen, tulosperusteinen rahoitussopimus, Michel Callon, taloussosiologia, toimijaverkostoteoria, moniperformatiivisuus, performatiivisuus, vastuullinen liiketoiminta, SIB

Abstrakti

Toimijaverkostoteoreetikko Michel Callonin ajattelusta liikkeelle lähtenyt performatiivisuuden tutki-musohjelma on kahden viime vuosikymmenen aikana saavuttanut merkittävän aseman taloutta tarkastelevan yhteiskuntatieteen kentällä. Ohjelma on kohdannut viime vuosina kuitenkin myös kritiikkiä sen tavasta tarkastella taloudellisia ilmiöitä ensisijaisesti yhdestä suunnasta, talouden tiedekytkennän kautta. Osallistumme artikkelillamme tähän Callonin tutkimusohjelman päivittämisestä käytävään keskusteluun: Avaamme ensin ohjelman ydinsisältöjä ja pureudumme sille rakentuviin tapaustutkimuksiin, joiden kohteena on yksi vastuullisen liiketoiminnan uusimmista muodoista, vaikuttavuusinvestoiminen. Peilaamme tämän jälkeen tutkimusten antia ja performatiivisuuden tutkimusohjelmaan sisältyviä ohjeistuksia omaan tapaustutkimukseemme, jonka kohteena on Sitran pyrkimys kotouttaa vaikuttavuusinvestoiminen Suomeen. Osoitamme tarkastelumme pohjalta, että keskittyminen taloustieteen performatiivisuuteen jättää muut vaikuttavuusinvestoimisessa keskeiset performatiivisuuden muodot katveeseen. Luonnostelemme tältä pohjalta moniperformatiivisuudeksi kutsumaamme tutkimustapaa. Ajatus tutkimuksellisesta moniperformatiivisuudesta vastaa Callonin ohjelman päivittämistarpeeseen havainnoimalla ilmiöitä eri arvottamisen muotojen, järkeilytyylien ja perustelumallien yhdistelminä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-06-21

Viittaaminen

Tiikkainen, O., & Virtanen, M. J. (2021). Taloustieteen performatiivisuudesta moniperformatiivisuuteen: tapaustutkimuksena vaikuttavuusinvestoiminen. Tiede & edistys, 46(1–2), 5–27. https://doi.org/10.51809/te.109598

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit