Tiede & edistyksen numero 3/2022 on julkaistu!

2022-10-31

Tiede & edistyksen syysnumero 3/2022 on julkaistu! Julkaisutapahtuma tänään maanantaina 31.10.2022 kello 14 Tampereen yliopiston Café & Aula Toivossa (Kalevantie 4).

Pääkirjoituksessaan lehden päätoimittajat Ari Korhonen ja Katariina Mäkinen avaavat vertaisarvioinnin historiaa, mahdollisuuksia ja siihen liittyvän vallankäytön eri puolia ja peräänkuuluttavat ennen kaikkea kanssatekemiseen ja hoivan logiikkaan perustuvia vertaisarviointikäytäntöjä.   

Tutkimusartikkeleissa Esa Kirkkopelto tutkii sanojen ja runouden ruumiillisuutta ja rakentaa taiteellisen käytännön fenomenologian perustalle kunnianhimoista kieliontologiaa. Ville Kumpu analysoi ilmastoviestinnän osallistavuuden psykologista, demokraattista ja poliittista ulottuvuutta ja painottaa niiden erillisyyttä toisistaan. Hanna Kuusela ja tutkimusryhmä (Tomperi, Raipola, Kaleva, Poutanen, Tervasmäki) paneutuvat artikkelissaan perustajien vallankäyttöön Tampereen uudessa säätiöyliopistossa - fokuksessa erityisesti Teknologiateollisuuden valta ja toimijuus.

Puheenvuoroissa Jukka Gronow käsittelee talouden finansialisaatiota ja rahoitusjohdannaisia yhteiskunnalliselta kannalta. Sosiologit Olli Lagerspetz ja Kirsti Suolinna esittelevät puolestaan sosiologien poliittista sukupolvikumousta Westermarck-seurassa 1970-luvulla ja siihen johtaneita tekijöitä. 

Keskustelua herättänyt Yhteiskuntateorian nykytila ja tulevaisuus -debattisarja saa jatkoa kahdella eri kirjoituksella: David Inglisin ja Anna-Mari Almilan puheenvuorolla "Yhteiskuntateorian maahantuonnin ongelmista" sekä Olli Herrasen yhteiskuntateorian refleksiivisyyttä avaavalla ja yhteiskuntateoreettisten klassikoiden kuten Talcott Parsonsin ja Niklas Luhmannin teorioiden potentiaalia puolustavalla tekstillään "Yhteiskunta teoriassa – teoria yhteiskunnassa"

Esittelyissä ja erittelyissä Susanna Lindroos-Hovinheimo pohtii paikan merkitystä Paolo Sorrentinon elokuvassa Se oli Jumalan käsi. Kuluvana vuonna virvoitettu pakinapalsta Tieteellinen elämä kartoittaa tieteellistä olo ja eloa Joensuun Tiedejulkaisemisen päivillä.