Ilmastoviestinnän kolme potentiaalia

psykologinen, demokraattinen ja poliittinen käsitys suuren yleisön osallistamisesta

Kirjoittajat

  • Ville Kumpu Helsingin yliopisto

Avainsanat:

ilmastonmuutos, viestintä, ilmastoviestintä, osallistaminen, suuri yleisö

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan, minkälaisia ovat ilmastoviestinnän tutkimuksen käsitykset suuren yleisön osallistumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja miten ne nivoutuvat käsityksiin viestinnästä yhtäältä osallistamisen välineenä, toisaalta koko osallistumisen problematiikkaa määrittelevänä vuorovaikutuksena. Henkilökohtaista sitoutumista ja ilmastoviestinnän psykologista potentiaalia korostava näkökulma on tavanomaisin tapa lähestyä osallistamisen problematiikkaa ilmastoviestinnän tutkimuksessa. Siinä viestintää näyttäytyy välineenä, jolla voidaan vaikuttaa ihmisten tietoihin, asenteisiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta osallistuminen tarkoittaa yhteiskunnallista aktiivisuutta, jota tarkastellaan tutkimuksessa tyypillisesti demokraattisen puntaroinnin näkökulmasta. Viestinnälle ja kansalaisten osallistumiselle päätöksentekoon annetaan perustavanlaatuinen merkitys, mutta käytännössä ne saattavat pelkistyä ennalta määrättyjen tavoitteiden ajamiseksi. Poliittisen sitoutumisen näkökulma perustuu eronteolle henkilökohtaisen sitoutumisen individualismiin, kansalaisvaikuttamisen konsensushakuisuuteen ja viestinnän käsittämiseen vaikuttamiseksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-10-31

Viittaaminen

Kumpu, V. (2022). Ilmastoviestinnän kolme potentiaalia: psykologinen, demokraattinen ja poliittinen käsitys suuren yleisön osallistamisesta. Tiede & edistys, 47(3), 151–165. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115881

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit