Talouden finansialisaatio ja uudet finanssimarkkinat

Hintavaihtelu sijoituskohteena

Kirjoittajat

  • Jukka Gronow

Avainsanat:

Finanssikriisi, Finanssimarkkinoiden uudet välineet, fiktiivinen pääoma, rakenteistuneet arvopaperit, matemaattis-tilastolliset mallit

Abstrakti

Vuosien 2007–08 finanssikriisin välittömät syyt ja seuraukset ovat yleisesti tiedossa: Vuoden 2006 puolivälissä kiinteistöjen hinnat alkoivat laskea Yhdysvalloissa, mitä oli edeltänyt niiden hinnannousu ja kiinnitysluottojen kasvu. Nämä olivat lainarahalla rahoitetun kulutus- ja kiinteistöinvestointiboomin perusta. Kriisi puhkesi keväällä 2007 USA:n rahoitusmarkkinoiden nopeasti kasvaneessa osassa: taloudelliselta asemaltaan huonommassa asemassa oleville asunnonostajille myönnettyjen kiinteistöluottojen ja niiden johdannaisten markkinoilla. Tästä juontui kriisin englanninkielinen nimi subprime mortgage crisis eli parhaita huonompien kiinnitysluottojen kriisi. Kun yhä useampi kiinteistö- tai asuntoluoton saaja jätti maksuvaikeuksiensa takia lainansa lyhentämättä ja maksamatta, se johti kiinteistöjen ja asuntojen pakkomyynteihin, mikä taas johti hintojen romahtamiseen ja lopulta rahoituslaitosten maksuvaikeuksiin. Pankkien maksuvalmiuden kannalta välttämätön pankkien välinen lainaaminen pysähtyi käytännössä kokonaan. Suhteellisen pienen rahoitusmarkkinan kriisi levisi nopeasti maailmanlaajuiseksi finanssi- ja talouskriisiksi. Tämän kriisin ei pitänyt – käytettyjen luottoarvioiden ja tilastollisten laskentamallien mukaan – olla lainkaan mahdollinen. Pitihän uusien vakuuslainojen taata myönnettyjen luottojen tuotto yleisesti ottaen siinäkin tapauksessa, että osa näistä ”parasta huonommista” lainansaajista jättäisi korkonsa ja lainansa maksamatta. Luotot oli nimittäin paketoitu johdannaisiksi, vakuudellisiksi arvopareiksi, joihin sisältyi luottoluokitukseltaan eri tasoisia lainoja, joiden piti teoreettisesti turvata toisensa. (Carruthers, 2010, 162–163; ks. myös Esposito 2010, 130). Paketoitujen kiinnitysluottolainojen osat markkinoitiin kansainvälisille sijoittajille heidän riskinottohalukkuutensa mukaan: suurempaan riskiin sisältyi lupaus paremmasta tuotosta. (Poon 2009, 656). Luottokelpoisuudeltaan erilaisten lainojen yhteenniputuksen piti tehdä niistä tuottoisampia ja vähemmän riksialttiita sijoittajille, samalla kun niillä lainoitettiin sellaisten kotitalouksien asunto- ja kiinteistökauppoja, joita pidettiin aikaisemmin luottokelvottomina.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-10-31

Viittaaminen

Gronow, J. (2022). Talouden finansialisaatio ja uudet finanssimarkkinat: Hintavaihtelu sijoituskohteena . Tiede & edistys, 47(3), 199–209. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115146

Numero

Osasto

Puheenvuorot