Nro 3 (2023)

					Näytä Nro 3 (2023)

Tiede & edistys
3/2023, 48. vuosikerta

Arkipäivän utopioiden materiaalis-diskursiivinen
rakentuminen

Yliopistovertailut kvantifioituna hallinnan välineenä

Emanuele Coccian haastattelu
André Bretonin Nadjan kuvitus
Voiko sukupuoli-järjestyksen ulkopuolella kirjoittaa?
Valkoisen Euroopan musta peili

Julkaistu: 2023-11-22

Koko numero

Pääkirjoitus

Vertaisarvioidut artikkelit

Numeron taiteilija

Puheenvuorot

Tieteellinen elämä