”Mikä tahansa on mahdollista tässä talossa”

Arkipäivän utopioiden materiaaliset järjestykset

Kirjoittajat

  • Inna Perheentupa Turun yliopisto
  • Suvi Salmenniemi Turun yliopisto
  • Pilvi Porkola Taideyliopiston tutkimusinstituutti

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.125941

Avainsanat:

arkipäivän utopiat, uusmaterialismi, vaihtoehtoiset tulevaisuudet, prefiguratiivinen politiikka, poliittinen mielikuvitus

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan arkipäivän utopioita ja niiden materiaalisia järjestyksiä. Arkipäivän utopioilla viitataan yhteisöihin, joissa eletään todeksi vaihtoehtoisia ja kestävämpiä elämänmuotoja. Artikkeli tutkii tällaisia yhteisöjä etnografisesti kahden tapausesimerkin, Mustarinda ry:n ja Oranssi ry:n, kautta.

Artikkeli osoittaa, että arkipäivän utopioille ominainen vaihtoehtoiseen tulevaisuuteen kurottautuminen on vahvasti materian, erityisesti talojen, muovaamaa. Talot mahdollistavat utooppisten yhteisöjen toisin olemisen, tekemisen ja ajattelemisen. Lisäksi ne ottavat avainroolin arkipäivän utopioiden jatkuvuuden takaamisessa. Artikkeli havainnollistaa lisäksi tapaa, jolla ihmiset ja talo yhteistoimijuudessa toteuttavat prefiguratiivista politiikkaa. Näin se kontribuoi arkipäivän utopioiden tutkimukseen uusmaterialistisesta näkökulmasta.

Artikkeli pohjaa vuosina 2000-2022 tuotettuun aineistoon, joka koostuu 20 haastattelusta ja osallistuvasta havainnoinnista.

Kirjoittajien biografiat

Inna Perheentupa, Turun yliopisto

Sosiaalitieteiden laitos, sosiologia
Valtiotieteiden tohtori
Erikoistutkija

Suvi Salmenniemi, Turun yliopisto

Sosiaalitieteiden laitos, sosiologia
VTT, dosentti, sosiologian professori

Pilvi Porkola, Taideyliopiston tutkimusinstituutti

Taiteen tohtori, yliopistotutkija

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-11-22 — Päivitetty 2023-12-12

Versiot

Viittaaminen

Perheentupa, I., Salmenniemi, S., & Porkola, P. (2023). ”Mikä tahansa on mahdollista tässä talossa”: Arkipäivän utopioiden materiaaliset järjestykset. Tiede & edistys, 48(3), 9–27. https://doi.org/10.51809/te.125941 (Original work published 22. marraskuuta 2023)

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit