Tiedeviestinnän ajat ja paikat

Kirjoittajat

  • Ari Korhonen University of Helsinki
  • Katariina Mäkinen

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.138452

Abstrakti

Kysymys siitä, miten tieteestä ja tutkimuksesta viestitään, on saanut viime vuosina yhä suuremman painon. Tiedeviestinnän merkitys kytkeytyy laajempaan keskusteluun tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Sekä tiedeinstituutioiden että rahoittajien tuottama paine ohjaa tutkijoita ja muita tieteen toimijoita keskittymään siihen, miten tieto tutkimuksesta saavuttaisi akateemista yhteisöä laajemman yleisön. Pohdimme tässä tiedeviestintää ja laajemmin kysymystä tutkimuksen vaikuttavuudesta siitä näkökulmasta, millaisena tiedejulkisuuden, tiedejulkaisemisen ja tiedeviestinnän kenttä ja mahdollisuudet näyttäytyvät tieteellisen julkaisun ja sen toiminnan näkökulmasta. Millaiset kysymykset näyttäytyvät merkityksellisinä, millaisia toimijuuden mahdollisuuksia tiedeviestinnän kentällä on ja millaisista lähtökohdista viestintää tulisi tehdä?

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-11-22

Viittaaminen

Korhonen, A., & Mäkinen, K. (2023). Tiedeviestinnän ajat ja paikat. Tiede & edistys, 48(3), 4–8. https://doi.org/10.51809/te.138452

Numero

Osasto

Pääkirjoitus