Yliopistovertailut kvantifioituna hallinnan välineenä

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.131034

Avainsanat:

yliopistoranking, yliopistovertailu, kvantifiointi, kilpailu, hallinta

Abstrakti

Tarkastelemme tässä puheenvuorossa yliopistovertailuja eli -rankingeja ja sitä, miten ne näkyvät suomalaisissa tiedejulkaisuissa. Korkeakoulutuksen rooli on keskeinen jälkiteollisten tietotalouksien kansainvälisessä kilpailussa: tiedontuotanto muuttuu keskeiseksi kansataloudelliseksi kysymykseksi. Suomalaisiltakin yliopistoilta edellytetään tuloksellisuutta ja tilivelvollisuutta julkisen rahoituksen vastuullisesta käytöstä. Tämän mittariksi soveltuvat esimerkiksi yliopistovertailut, jotka arvioivat yliopistojen suoriutumista suhteutettuna kansainvälisiin kilpailijoihinsa. Koska vertailuilla on episteemistä valtaa korkeakoulukentässä laadun arvioinnissa, myös suomalaisissa yliopistoissa keskustellaan vertailujen ja ranking-listojen vaikutuksista. Tässä puheenvuorossa luomme katseen yliopistovertailuihin kohdistuvaan kritiikkiin sekä tarkastelemme, miten vertailut ilmenevät suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-11-22

Viittaaminen

Poutanen, M. J., Koskinen, H., Ylöstalo, H., & Lepistö, T. (2023). Yliopistovertailut kvantifioituna hallinnan välineenä. Tiede & edistys, 48(3), 32–43. https://doi.org/10.51809/te.131034

Numero

Osasto

Puheenvuorot