Epävakaita aikoja

Kapitalismin kriisitendenssit uusliberalismista koronapandemiaan

Kirjoittajat

  • Otto Kyyrönen Berlin School of Economics and Law
  • Miika Kabata Tampereen yliopisto

Avainsanat:

globaali poliittinen talous, kriisiteoria, marxismi, kapitalismi, koronapandemia

Abstrakti

Artikkelissa hahmotellaan teoreettista viitekehystä kapitalististen kriisien ymmärtämiseksi ja sovelletaan sitä koronakriisiin. Tarkastelemme kriisiteorioiden historiallista kehitystä, syntetisoimme neljää marxilaista kriisiteoriaperinnettä ja avaamme mekanismeja, jotka tekevät kapitalistisista kriiseistä välttämättömiä. Uusliberaali kasautumismalli mahdollisti tuotannon ulkoistamisen, työvoiman aseman heikentämisen ja talouden finansoitumisen avulla globaalien keskinäisriippuvuuksien syvenemisen, kunnes sen ristiriidat purkautuivat vuosien 2007–2009 finanssikriisissä. Vuoden 2020 alussa koronavirus iski suuren taantuman heikentämään maailmantalouteen, jonka ilmauksia tuottavuuden hidas kasvu ja alhainen voittoaste ovat globaalissa pohjoisessa olleet. Koronakriisin tapausesimerkin avulla on mahdollista valottaa globaalin kapitalismin nykyisiä rakenteellisia toimintaehtoja. 2000-luvun edetessä kapitalistisen maailmantalouden ajuriksi on asettunut Itä-Aasia. Voimasuhteiden ja keskinäisriippuvuuksien muutos tuo mukanaan kasvavaa epävakautta maailmantaloudessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-17

Viittaaminen

Kyyrönen, O., & Kabata, M. (2022). Epävakaita aikoja: Kapitalismin kriisitendenssit uusliberalismista koronapandemiaan . Tiede & edistys, 47(1–2), 12–32. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115305

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit