Tiede & edistyksen tuorein numero paneutuu tutkimusmetodien, poliittisen ajattelun ja kirjallisuuden moninaisuuteen

2023-08-31

Tiede & edistys 2/23 etukansi ja sisällys

Miten teoriat ja menetelmät yhdistyvät tämän päivän laadullisessa tutkimuksessa? Entä minkälainen funktio hiljaisuudella on Marguerite Durasin kirjoissa – tai uusliberalismilla Foucault’n ajattelussa?

Tiede & edistyksen uusin numero 2/2023 paneutuu sosiologisten tutkimusmetodien, kirjallisuuden keinojen ja nykypäivän poliittisen ajattelun moninaisuuteen. 

Numeron pääkirjoitus avaa kysymyksen tieteen kotimaisista rahoittajatahoista ja niiden toiminnasta ja vallasta akateemisella kentällä. Margaret Strathernin tutkimukset tiedontuotannon läpinäkyvyyden vaatimuksista ovat osoittaneet, kuinka ongelmallisia jotkut akateemisen kentän hallinnan nykykäytännöt voivat olla: ”juuri rahoitus on se kytkentä joka liittää toisiinsa tutkimisen ja julkaisutahdin, joista jälkimmäisen vaikutukset kaikki tutkimusta tekevät tuntevat nahoissaan”.

Tutkimusartikkelissaan ”Teoria-menetelmäpaketit laadullisessa sosiaalitutkimuksessa” dosentti, VTT Mikko J. Virtanen esittelee niitä tapoja, joilla erilaiset teoreettiset tutkimuskehikot sekä käytännön tutkimusmenetelmät yhdistyvät tämän päivän sosiaalitutkimuksessa. Hän tarkastelee yli kuuttakymmentä Sosiologia-lehdessä julkaistua tutkimusartikkelia ja jakaa ne käytettyjen teoria-menetelmäpakettien mukaan neljään eri ryhmään. Artikkeli tarjoaa käytännöllisen työkalun teoria-menetelmäpakettien tunnistamiseen ja muodostamiseen niin opetuksessa kuin tutkimuksessa.

Väitöskirjatutkija ja kääntäjä FM Aura Sevón tarkastelee tutkimusesseessään ”Hiljaisuuden kieli, (ei-)tieto ja naistekijyys Marguerite Durasin romaanissa Emily L. hiljaisuuden käytäntöjä Durasin kirjallisessa tuotannossa. Hiljaisuus, elliptisyys ja vetäytyminen rinnastuu perinteisesti pimeyteen ja poissaoloon, kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän naiselliseen puoleen. Moni- ja transkielisyyttä koskevan teoreettisen ajattelun valossa Durasin esittämä ja näyttämä hiljaisuus voidaan tulkita myös aktiiviseksi toiminnaksi, esteettiseksi eleeksi ja eräänlaiseksi hiljaisuuden kieleksi.

Puheenvuorossaan ”Uudet oikeudet internetissä: mistä ne tulevat ja keitä ne velvoittavat?” OTT, dosentti Riku Neuvonen ja VTT Kari Karppinen pohtivat internetin yksityisyyskeskustelun poliittisia ja lainopillisia puolia sekä ”oikeuspuheen” mahdollisia ongelmakohtia: ”Vetoaminen oikeuksiin on  vakuuttavampaa  kuin  tavallisten  poliittis­ten  tavoitteiden  perusteleminen,  vaikka  sinäl­lään  keskustelussa  olisikin  kyse  aivan  samoista  asioista.” 

Kirja-arvioissa VTT Olivia Maury esittelee alkuperäistä kasautumista ja kapitalismin subjektiivisuuksien tuotantotapaa tutkivan Jason Readin teoksen The Production of Subjectivity,  VTT Tuukka Brunila tutustuu Deanin ja Zamora kriittiseen Foucault-tutkimukseen ja YTT Keijo Lakkala arvioi Janne Autton hiljattain toimittaman kirjoituskokoelman Talouskuri tuli Suomeen.

Numeron taiteilijana on käsityöaktivistikollektiivi Radikaalit ristipistot Helsinki, joka hakee vaikutteita varhaisista feministisistä ompeluseuroista: ”ryhmän tehtävä ei ole niinkään tekniikan opettaminen vaan yhteinen oppiminen ja kollektiivinen tiedon jakaminen.”