Tiede & edistys 1–2 / 2022 on julkaistu!

2022-06-17

Tiede & edistyksen kesäinen tuplanumero 1-2 / 2022 on ilmestynyt! Numerossa paneudutaan muun muassa marxilaiseen talouskriisiajatteluun, tutustutaan Thomas Pikettyn viimeisimpiin teoksiin sekä käydään läpi dekonstruktion vastaista poliittista retoriikkaa Ranskassa. Keskustelua herättänyt debattisarja yhteiskuntateorian tilasta jatkuu.

* * *

Tiede & edistyksen tuoreet päätoimittajat FM Ari Korhonen ja YTT Katariina Mäkinen pohtivat pääkirjoituksessaan monitieteisyyden jännitteitä akateemisen tutkimuksen kentällä. Monitieteisyys kuvaa yhtäältä tieteen ketterää ratkaisukykyä, toisaalta tutkimuksen kriittistä otetta joka horjuttaa tieteenalojen määritelmiä ja rajoja. Monitieteisyys on heidän mukaansa ”hyvinkin oikea tavoite, mutta ilman käsitteellistä työtä se ei johda muuhun kuin tiedon ja tieteenalojen fragmentoitumiseen”.

VTM Miika Kabatan ja FM Otto Kyyrösen tutkimusartikkeli ”Epävakaita aikoja: kapitalismin kriisitendenssit koronapandemiaan” tarkastelee uusliberaalin aikakauden talouskriisejä, erityisesti koronakriisiä, osana kapitalistisen kriisidynamiikan jatkumoa. Kirjoittajat puolustavat marxilaisen kapitalismianalyysin käyttökelpoisuutta mutta pyrkivät samalla syventämään ja täsmentämään perinteistä marxilaista kriisiteoriaa. 

Numeron puheenvuoroissa professori Risto Heiskalan kokoama useamman kirjoituksen kokonaisuus avaa keskustelua menestysteoksellaan Pääoma 2000-luvulla maailmanmaineeseen nousseen Thomas Pikettyn hiljattaisista julkaisuista. (Johdanto, Antti Alaja, Jukka Gronow, Matti Tuomala, Risto Heiskala, Harri Melin)

Dosentti Martta Heikkilä selvittää katsauksessaan ”Ranskan yhtenäisyyden dekonstruktio” Ranskassa viime vuosina virinnyttä poliittista keskustelua niin kutsutun ”islamilais-vasemmistolaisuuden”, dekonstruktion ja dekolonialistisen ajattelun aiheuttamasta uhasta Ranskan kansalliselle aatteelle.

Tiede & edistyksen yhteiskuntateoriasarjaa jatkaa tutkijatohtori Olivia Maury, joka vastaa Mikko J. Virtasen aloituspuheenvuoroon ”Minne menit, yhteiskuntateoria?” vastakysymyksellä: ”Missä lymyilet, yhteiskuntateoria?” Mauryn mukaan ”tarvitsemme paikallista, arktista, globaalia ja monikielistä yhteiskuntateoriaa sekä kaikkea näiden väliltä, sillä yhteiskuntamme – yhteinen planetaarinen elämämme – kaipaa keskustelua tieteellisten ja valtiollisten rajojen yli ja niitä vastaan”.

Laaja Esittelyjä ja erittelyjä -osio tarjoaa kattavan paketin arvioita hiljattaisista akateemisista teoksista, joissa käsitellään niin Freudin ongelmia, valtion antropologiaa kuin nostalgian käsitettä.

Numeron taiteilijana on media- ja esitystaiteilija Ali Akbar Mehta