Piketty ja eriarvoisuuden ideologinen luonne

Kirjoittajat

  • Antti Alaja Tampereen yliopisto

Avainsanat:

Thomas Piketty, Pääoma ja ideologia, Ranska, eriarvoisuus

Abstrakti

Thomas Pikettyn hengästyttävän laaja-alaisessa Capital and Ideology (2020) -teoksessa tarkastellaan erilaisia historiallisia yhteiskuntia ja eriarvoisuusregiimejä, kuten talonpojista, aatelisista ja papistosta koostuvaa kolmisääty-yhteiskuntaa, kapitalismin ja Ranskan vallankumouksen myötä levinnyttä 1800-luvun omistusyhteiskuntaa, orjuuden ja kolonialismin hallitsemia yhteiskuntia, eriarvoisuutta vähentänyttä sosiaalidemokraattista yhteiskuntaa sekä 1980-luvulla läpilyönyttä meritokratian pohjalle rakentavaa uutta omistusyhteiskuntaa. Ideologiat tarjoavat Pikettyn mukaan vastauksia yhteiskuntien perustaviin kysymyksiin, kuten poliittisiin oikeuksiin, päätöksenteon järjestämiseen sekä omistamiseen. Ideologiat myös auttavat yhteiskuntia oikeuttamaan vallitsevat eriarvoisuudet.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-17

Viittaaminen

Alaja, A. (2022). Piketty ja eriarvoisuuden ideologinen luonne. Tiede & edistys, 47(1–2), 47–52. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120083

Numero

Osasto

Puheenvuorot