Tiede & edistyksen laaja Henri Bergson -teemanumero on ilmestynyt

2021-12-08

Tiede & edistyksen numero 3 / 2021 paneutuu ranskalaisen filosofin Henri Bergsonin ajatteluun ja nykyfilosofialle tarjoamaan perintöön. 

Numerossa julkaistaan viisi Bergsonin filosofiaa käsittelevää tutkimusartikkelia, jotka lähestyvät aihetta yksityiskohtaisesti. Katariina Lipsanen perehtyy artikkelissaan Bergsonin intuition käsitteeseen, joka on sivuuttamaton lähtökohta Bergsonin ajattelun ymmärtämiseen. Jan-Ivar Lindén selvittää artikkelissaan
elämän käsitettä, joka tarjoaa pohjan ymmärtää Bergsonin keskeistä erottelua puhtaan muistin ja puhtaan havainnon välillä. Lauri Myllymaa puolestaan valaisee älyn ja vaiston suhdetta ja näyttää, miten Bergsonilla epistemologian perusajatus kytkeytyy evoluutiobiologiaan. Julius Telivuo lähestyy artikkelissaan Deleuzen ja Bergsonin filosofioiden suhdetta naurun kautta. Katja Castillo ja Minna-Kerttu Kekki kirjoittavat toiseuden kokemuksesta suhteessa Bergsonin ajallisuuskäsitykseen. Bergson-kokonaisuuden vieraileva päätoimittaja on Juho Hotanen.

Lisäksi julkaisemme kaksi muistokirjoitusta lehtemme kesällä edesmenneestä entisestä päätoimittajasta ja toimituksen jäsenestä dosentti Ari Hirvosesta. Muistokirjoituksissaan Markku Koivusalo ja Juha Karhu piirtävät kuvan solidaarisesta ystävästä ja aktivistista sekä peräänantamattomasta ajattelijasta.

Numeron taiteilijana on runoilija Reetta Pekkanen.