Eettiset käänteet ja kontrollit

Tutkimusetiikka ja tieteellinen julkaiseminen

Kirjoittajat

  • Ari Korhonen Helsingin yliopisto
  • Katariina Mäkinen Itä-Suomen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.145776

Avainsanat:

tutkimusetiikka, datafikaatio, riskit

Abstrakti

Tutkimuseettinen sääntely ja siihen liittyvien dokumenttien ja ohjeistusten tuotanto on laajennut ja kiihtynyt Suomessa koko 2000-luvun ajan. Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohdalla tämä on merkinnyt eettisen ohjeiston ja ennakkoarvioinnin käytäntöjen institutionalisoitumista. Ennen 2000-lukua tällaisia käytäntöjä ei Suomessa ihmistieteiden kohdalla ollut, mutta 2000-luvun alussa ilmeni sekä kotimaista että kansainvälistä painetta tutkimuseettisen hallinnan kiristämiseen ja selkeyttämiseen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta oli perustettu noin kymmenen vuotta aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimeksi. Neuvottelukunnan tuottaman selvityksen mukaan sen tietoon 2000-luvun alussa tulleet humanististen ja yhteiskuntatieteiden alan eettiset ongelmat olivat “luonteeltaan siinä määrin vakavia että neuvottelukunta katsoi tarpeelliseksi kohdistaa toiminnassaan erityistä huomiota noihin tieteenaloihin” (TENK 2009).

Kuva pääkirjoituksen ensimmäisestä sivusta

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-06-10

Viittaaminen

Korhonen, A., & Mäkinen, K. (2024). Eettiset käänteet ja kontrollit: Tutkimusetiikka ja tieteellinen julkaiseminen. Tiede & edistys, 49(1–2), 4–9. https://doi.org/10.51809/te.145776

Numero

Osasto

Pääkirjoitus