Teokseton teos

Jacques Derrida ja taideteoksen käsite

Kirjoittajat

  • Martta Heikkilä Helsingin yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.137766

Avainsanat:

teos, taide, Jacques Derrida, dekonstruktio, estetiikka

Abstrakti

Artikkelissa kysyn, mitä teoksen käsite merkitsee filosofi Jacques Derridalle ja miksi teos kaipaa hänen mielestään dekonstruktiota. Teoksen kriittinen tarkastelu kiteytyy Derridan filosofiassa käsitteeseen désœuvrement, joka on käännettävissä ”toimettomuudeksi” ja ”teoksettomuudeksi” ja viittaa teoksen olemuksen ja identiteetin murtumiseen. Tarkastelen, mitä seuraa taiteen (esteettisen) ajattelun kannalta, jos ”teos” oletetaan rajoiltaan liukuvaksi, olosuhteista riippuvaksi käsitteeksi ja ymmärretään osaksi kirjoitusta eli kulttuurin merkitysrakenteita. Esitän, että dekonstruktionistisella käsityksellä teoksen sirpaloitumisesta on filosofisten ulottuvuuksien lisäksi merkitystä myös nykytaiteen käytännöille, joissa pyrkimys yhtenäiseen teoksen käsitteeseen on jo pitkään joutunut kyseenalaistetuksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-02-29

Viittaaminen

Heikkilä, M. (2024). Teokseton teos : Jacques Derrida ja taideteoksen käsite. Tiede & edistys, 48(4), 12–28. https://doi.org/10.51809/te.137766

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit