Teknologiavälitteinen kääntäminen

Kääntäjä ja kone käännösten tuotantotaloudessa

Kirjoittajat

  • Maarit Koponen Itä-Suomen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.120121

Avainsanat:

käännösteknologia, konekääntäminen, digitaalinen taylorismi, heteromaatio, kestävä kehitys

Abstrakti

Digitalisaatio ja teknologia ovat muokanneet kääntämistä monin tavoin. Käännösteknologia voi tukea käännöstyötä, yhteistoimintaa ja monikielisen tiedon saatavuutta. Käännösteknologiaa ja erityisesti konekääntämistä käsittelevät diskurssit kuitenkin heijastavat niin sanottua heteromaatiota: keskiöön käännöstyön tekijänä ja arvon tuottajana nostetaan teknologia ihmisen sijaan. Samanaikaisesti kääntäminen pilkotaan teknologiavälitteisissä prosesseissa kokonaisuudesta irrotettuihin paloihin ja kääntäjien toimintaa seurataan ja mitataan jatkuvasti digitaalisen taylorismin nimissä. Artikkeli analysoi teknologian vaikutuksia kääntämisen käsityksiin ja käännöstoimintaan digitaalisen taylorismin ja heteromaation käsitteiden valossa sekä tarkastelee teknologian mahdollista roolia sosioekonomisesti kestävämmän käännöstalouden rakentamisessa.

* * *

Digitalisation and technology have shaped translation in many ways. Technology can support translation activity, collaboration and multilingual information access. Discourses about translation technology, however, often reflect so-called heteromation: the machine is centralised as producer of value instead of the translator. Technology also enables dividing translation into de-contextualised pieces and constant monitoring of translators in the name of digital taylorism. This article examines the impact of new technologies on translation practices in the light of the concepts of digital taylorism and heteromation, and addresses the potential role of technology in building a more sustainable translation practices. Keywords: translation technology, machine translation, digital taylorism, heteromation, sustainability

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-31

Viittaaminen

Koponen, M. (2022). Teknologiavälitteinen kääntäminen : Kääntäjä ja kone käännösten tuotantotaloudessa. Tiede & edistys, 47(4), 266–281. https://doi.org/10.51809/te.120121

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit