Ranskan yhtenäisyyden dekonstruktio

Tiede, politiikka ja moniarvoinen todellisuus

Kirjoittajat

  • Martta Heikkilä

Abstrakti

Sorbonnen yliopistossa Pariisissa järjestettiin 7.– 8. tammikuuta 2022 kollokvio Après la déconstruction: reconstruire les sciences et la culture eli ”Dekonstruktion jälkeen: tiedettä ja kulttuuria jälleenrakentamassa”. Kollokvion päämäärä oli tarkastella kriittisesti koulu- ja yliopistomaailman kehitystä viime aikoina Ranskassa. Tapahtuman järjestäjien mukaan nykyinen ”dekolonialistinen ajattelu”, siihen kuuluva vallankäytön ja syrjinnän muotojen paljastaminen sekä vähemmistöjä koskevaan kielenkäyttöön vaadittu korrektius uhkasivat tuottaa vahinkoa. Niiden tuloksina syntyisi uusi moraalinen järjestys, joka tuhoaisi ranskalaisen yhteiskunnan ”valistuneen moniarvoisuuden” periaatteet: avoimuuden hengen ja maallisuuden. Tammikuun tapahtuman puhujat viittasivat esitelmissään dekonstruktiofilosofian jälkiin ja laajemmin vuoden 1968 perintöön ranskalaisessa ajattelussa. Kollokvion julki lausuttu tavoite oli puhdistaa tämän perinnön jäljet yhteiskunnasta, ja tilaisuuden paikaksi oli valittu symbolisesti yliopisto, josta opiskelijamellakat aikoinaan lähtivät liikkeelle.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-17

Viittaaminen

Heikkilä, M. (2022). Ranskan yhtenäisyyden dekonstruktio: Tiede, politiikka ja moniarvoinen todellisuus. Tiede & Edistys, 47(1-2), 84–90. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120090

Numero

Osasto

Puheenvuorot