Digitalisoituva käännöstyö ja toimijuuden rajat

Kirjoittajat

  • Antti Saloniemi tampereen yliopisto, porin yksikkö
  • Tiina Saari

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.119913

Avainsanat:

käännöstyö, työn digitalisaatio, alustatyö, toimijuus, työprosessi

Abstrakti

Artikkeli käsittelee kääntäjien työn muutosta ja kääntäjien toimijuuden mahdollisuuksia digitalisoituneessa ja alustoituvassa työssä. Kiinnostuksemme kohteena on kääntäjien oma ymmärrys käännöstyön muutoksen prosesseista. Miten ne vaikuttavat kääntämisen työprosessiin, asemaan työmarkkinoilla ja keinoihin, joilla kääntäjät pystyvät toimimaan oman autonomiansa säilyttämiseksi? Kytkemme tulokset laajempiin keskusteluihin alustataloudesta, työprosesseista ja toimijuudesta työelämässä. Tutkimusaineistona käytämme yhteistyössä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kanssa kerättyä pääosin avovastauksia sisältävää verkkokyselyaineistoa. Tulostemme mukaan kääntäjien toimijuus suhteessa omaan työprosessiinsa, työn ehtoihin ja vaikutusmahdollisuuksiin on kaventunut. Kääntäjät kokevat työhön liittyvän toimijuutensa olevan alisteista digitalisaatiolle ja sitä ohjaavalle liiketoimintalogiikalle. Tässä mielessä toimialana kääntäminen näyttäytyy hyvin samantyyppisenä kuin moni muu digitalisoituva ja alustoituva toimiala.

* * *

This article examines the changes in translators’ work and the possibilities of agency in the digital era of platform work. The object of our interest is the translators’ own understanding of the processes of change in their work: How do these changes affect the work process, their position in the labor market, and the means by which they are able to act to preserve their own autonomy? We connect the results to the broader discussion about platform economy, work processes and agency in working life. As research material, we use a set of answers to an online survey, collected in co-operation with the Association of Finnish Translators and Interpreters. According to our results, translators’ agency has narrowed in relation to their own work process, working conditions, and opportunities for influence. Translators feel that their work-related agency is subordinate to digitalization and the business logic that guides it. In this sense, translation as an industry appears to be very similar to many other digitalizing and initializing industries.
Keywords: translation work, digitalization of work, platform work, agency, work process

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-31

Viittaaminen

Saloniemi, A., & Saari, T. (2022). Digitalisoituva käännöstyö ja toimijuuden rajat. Tiede & edistys, 47(4), 282–298. https://doi.org/10.51809/te.119913

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit