Antropologia monipuolistaa ymmärrystä valtiosta

Valtion antropologiaa

Kirjoittajat

  • Sakari Höysniemi Apurahatutkija, Helsingin yliopisto

Abstrakti

Tuomas Tammisto ja Heikki Wilenius (toim.): Valtion antropologiaa. Tutkimuksia ihmisten hallitsemisesta ja vastarinnasta. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2022. 360 s.

Tuomas Tammiston ja Heikki Wileniuksen toimittama yhdestätoista empiirisestä tutkimuksesta koostuva teos antaa läpileikkauksen antropologisesta valtion tutkimuksesta. Teos ei pohdi valtiota käsitteenä perinteisen valtio-opin tapaan vaan kysyy ”miten valtio rakentuu, mitä vaikutuksia näillä rakenteilla on ja millaisiksi valtiot koetaan” (s. 9). Metodologisesti teos perustuu pääosin etnografiaan, eli osallistuvaan havainnointiin pohjautuvaan suhteellisen rajatussa ajassa ja paikassa tapahtuvaan kenttätyöhön. Käyn läpi, miten vallan ja valtion suhde näyttäytyy erilaisissa maantieteellisissä konteksteissa. Lopuksi pohdin kestävyysmurrosten tutkimuksen ja kansainvälisen politiikan välissä liikkuvana tutkijana teoksen valtiokäsitystä suhteessa laajempaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-17

Viittaaminen

Höysniemi, S. (2022). Antropologia monipuolistaa ymmärrystä valtiosta: Valtion antropologiaa. Tiede & Edistys, 47(1-2), 118–121. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115363

Numero

Osasto

Esittelyjä ja erittelyjä