Metsäkulttuuri ei ole vain ihmisten asia

Hankonen: Ihmisiä metsässä

Kirjoittajat

  • Karoliina Lummaa University of Turku

Avainsanat:

kirja-arvio

Abstrakti

Ilona Hankonen: Ihmisiä metsässä. Luonto kulttuuriympäristökysymyksenä. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu 2021. 284s.

Metsistä tehdään tänä päivänä yhä enemmän tieteellistä tutkimusta. Luonnontieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten lähestymistapojen rinnalla metsien merkityksistä ovat kiinnostuneet myös humanistit. Metsien ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta tutkimuksen kohteena selittävät monet tekijät. Ilmastonmuutos ja luontokato kiihtyvät, metsäteollisuus ja metsätalous ovat murroksessa ja metsäluonnon virkistysarvot tiedostetaan yhä laajemmin. Akateemista metsäbuumia selittävät myös tieteenalojen välinen tihentynyt yhteistyö, terävöitynyt ympäristö- ja luonnonvarajournalismi sekä metsäaiheiden yleisyys taiteessa ja populaarikulttuurissa. Metsillä riittää siis yhä enemmän konkreettista ja käsitteellistäkin kysyntää.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-17

Viittaaminen

Lummaa, K. (2022). Metsäkulttuuri ei ole vain ihmisten asia: Hankonen: Ihmisiä metsässä. Tiede & Edistys, 47(1-2), 91–95. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/114680

Numero

Osasto

Esittelyjä ja erittelyjä