Bergson ja intuitio filosofian metodina

Kirjoittajat

  • Katariina Lipsanen Jyväskylän yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.112632

Avainsanat:

Henri Bergson, intuitio, filosofinen metodi, filosofia

Abstrakti

Tässä artikkelissa käsittelen Henri Bergsonin (1859–1941) intuition käsitettä ja sen suhdetta hänen filosofiseen menetelmäänsä. Bergsonin on nähty tarkoittavan intuitiolla yhtäältä filosofian metodia ja toisaalta tiettyä älyyn verrattavaa filosofialle ainutlaatuista tiedon muotoa. Esitän, että Bergsonille intuitio on samanaikaisesti näitä molempia. Se on todellisuuden ajattelemista kestona, sisäistä jatkuvuuttamme muistuttavana liikkeenä. Intuitiossa tavoitetaan todellisuuden luonne sikäli kuin se on läsnä myös meissä itsessämme tällaisena jatkuvuutena. Metodologisesti se on todellisuuden tarkastelua ajallisuuden ja muutoksen perspektiivistä. Tiedon muotona se on välitöntä ymmärrystä tarkastelun kohteesta itsestään.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-07

Viittaaminen

Lipsanen, K. (2021). Bergson ja intuitio filosofian metodina. Tiede & Edistys, 46(3), 133–146. https://doi.org/10.51809/te.112632

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit