Monenkeskisestä ainutkertaisuudesta, sen ontologiasta ja politiikasta

Kirjoittajat

Avainsanat:

Jean-Luc Nancy, dekonstruktio, hermeneutiikka, ontologia, poliittinen teoria, oleminen, singulaarisuus, ainutkertaisuus, pluraalisuus, moninaisuus

Abstrakti

Kirja-arvio: Jean-Luc Nancy: Singulaarinen pluraalinen oleminen (Être singulier pluriel, 1996). Suomentaneet Viljami Hukka ja Anna Nurminen. Tutkijaliitto, Helsinki 2021. 268 s. ISBN 978-952-7093-23-8.

Jean-Luc Nancyn (1940–2021) poismeno kuluvan vuoden elokuussa merkitsi kiistatta yhden filosofisen aikakauden päätepistettä tai ainakin sarana­kohtaa. Hans-Georg Gadamerin (1900–2002), Jacques Derridan (1930–2004), Paul Ricœurin (1913–2005), Philippe Lacoue-Labarthen (1940–2007) ja Bernard Stieglerin (1952–2020) jälkeen Nancy oli viimeisiä suuria nimiä, jotka kannattelivat ja välittivät tiettyä filosofista ajatuskaarta.

Kirjoittajan esittely

Jussi Backman, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

FT, dosentti, akatemiatutkija, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-02-07

Viittaaminen

Backman, J. (2022). Monenkeskisestä ainutkertaisuudesta, sen ontologiasta ja politiikasta. Tiede & Edistys, 46(4), 317–321. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/112004

Numero

Osasto

Esittelyjä ja erittelyjä