Tiede & edistyksen artikkelityöpajan hakua jatkettu 26.3 asti

2023-03-13

Tule mukaan Tiede & edistyksen artikkelipajaan! Artikkelipajan tavoitteena on yhteisen keskustelun avulla kehittää ja työstää kriittisen yhteiskuntatieteen ja humanistisen tutkimuksen alaan kuuluvia käsikirjoituksia. 

Työpaja tarjoaa sekä väitöskirjaa tekeville että jo pidemmälle ehtineille tutkijoille tilaisuuden saada rakentavaa palautetta ja keskustella omasta tekstistään. Samalla keskustellaan myös suomalaisen tiedejulkaisemisen ja vertaisarvioinnin käytännöistä.

Käsikirjoitukset voivat olla tutkimusartikkeleita tai puheenvuoroja. Voit tuoda työpajaan joko lähes valmiin tekstin tai työversion. Käsikirjoituksia kommentoivat ja keskusteluun osallistuvat Tiede & edistyksen päätoimittajat Ari Korhonen ja Katariina Mäkinen sekä toimituskunnan jäsenet.

Artikkelipajan osallistujia kannustetaan tarjoamaan valmiita tekstejä julkaistavaksi Tiede & edistykseen, mutta se ei ole edellytys pajaan osallistumiselle. Työpajaan osallistuminen ei ole myöskään tae artikkelin hyväksymiselle, vaan valmiit käsikirjoitukset käyvät läpi normaalin toimitus- ja arviointiprosessin.

Työpaja järjestetään 18.5. Helsingissä ja mukaan mahtuu viisi käsikirjoitusta. Myös etäosallistuminen on mahdollista. Hae mukaan lähettämällä lyhyt abstrakti tekstistäsi 26.3. mennessä osoitteeseen te-tyopaja@tutkijaliitto.fi.

Tiede & edistys on vuonna 1976 perustettu monitieteinen aikakauslehti. Julkaisemme tutkimusta erityisesti yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta ja käymme aktiivisesti yhteiskunnallista ja tutkimuspoliittista keskustelua.