Tietoa julkaisusta

Yleistä

Tiede & edistys on palkittu, monitieteinen ja kriittinen aikakauslehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1976 lähtien. Lehti julkaisee tutkimusta laajasti yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta ja se käy aktiivista tutkimuspoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua. Kaikki tutkimusartikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarviointiprosessin. Tiede & edistyksen vuosikerta kattaa neljä numeroa ja se ilmestyy sekä tilattavana paperilehtenä että vapaasti saatavana verkkojulkaisuna.

 


Vertaisarviointi

Tiede & edistys noudattaa vertaisarvioinnissaan anonymisoitua referee-menettelyä. Tutkimusartikkelit julkaistaan vertaisarvioinnin perusteella.

Kaksi ulkopuolista arvioijaa antaa kirjallisen lausunnon käsikirjoituksesta ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi. Kirjoitukseen voidaan esittää muutoksia, jotka kirjoittajan edellytetään tekevän.

Tiede & edistys noudattaa TSV:n Vertaisarvioitu-tunnuksen ehtoja, Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeita sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -periaatteita.

 


Mediakortti

Julkaisutiedot
Tiede & edistys
Julkaisija: Tutkijaliitto - Forskarförbundet i Finland ry
Y-tunnus 0276067-9
ISSN-tunnus 0356-3677

Yhteystiedot
Tiede & edistys / Tutkijaliitto
Fredrikinkatu 23 D 4
00120 Helsinki
tiede.edistys@tutkijaliitto.fi

Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%)
Koko sivu: 250 euroa
Puoli sivua: 150 euroa
Takakansi: 400 euroa (neliväri)

Tekniset tiedot
Koko: 170 x 240 mm
Painos: 600 kpl
Sivumäärä: 80–120
Leikkuuvara: 3 mm (ei leikkausmerkkejä tiedostoihin)
Värimäärittely: grayscale (sisus) tai CMYK (takakansi)

Aineistot
Valmiit ilmoitukset PDF-muodossa. Jos haluat käyttää valmiita ilmoituspohjiamme, kysy tarjous!

Paino
Waasa Graphics oy