Tieteellinen elämä

Kirjoittajat

  • Toimitus

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.143330

Abstrakti

Suomalainen Tiedeakatemia julkaisi viime vuoden lopussa teoksen, jonka tarkoituksena on tarjota tutkijoille apua toimimiseen tieteen ja tutkimuksen kentällä. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen avaimet: Tutkijan käsikirja (kirjoittajina Tommi Kärkkäinen ja Linda Lammensalo) on julkaisijan tietojen mukaan osa Tiedeakatemian toimintaa, jonka “tavoitteena on edistää tietopohjaista päätöksentekoa”, ja se on toteutettu Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittaman Ilmiökartta-hankkeen puitteissa. Ilmiökartta on puolestaan “menetelmä tiedollisten kokonaiskuvien luomiseksi ja luotettavien ja käyttäjien tarpeisiin vastaavien tietosynteesien toteuttamiseksi”. Se on Sofin (Science Advice Initiative of Finland) tekosia eli tulos Suomen neljän tiedeakatemian yhteisestä niin sanotun “tiedeneuvonnan” kehittämishankkeesta, joka toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2019–2021.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-02-29

Viittaaminen

Toimitus. (2024). Tieteellinen elämä. Tiede & edistys, 48(4), 54–55. https://doi.org/10.51809/te.143330

Numero

Osasto

Tieteellinen elämä