Kumouksellinen feminismi

Kirjoittajat

  • Minna Seikkula VTT
  • Olivia Maury

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.127540

Avainsanat:

Feminismi, Kumouksellinen feminismi, Veronica Gago, Jennifer Nash, Feministinen potentia, Feminismin subjekti, intersektionaalisuus, Intersektionaalisuus

Abstrakti

Feministiseen ajatteluun sisältyy radikaalia potentiaa, jonka soisi saavan monissa keskuste­luissa aiempaa enemmän huomiota. Sukupuo­leen ja seksuaalisuuteen liittyvät normit ovat muuttuneet – pitkälti feminististen liikkeiden ansiosta – tavalla, joka on tarkoittanut lisää vapautta monille. Tässäkään mielessä maailma ei tosin ole valmis, ja konservatiiviset ja auto­ritääriset klikit yrittävät nakertaa feminististen liikkeiden saavutuksia. Lisäksi on syytä pysytel­lä varuillaan, jotteivät lähtökohtaisesti radikaa­lit vaatimukset sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyksistä pelkistyisi liberaaleiksi appropriaatioksi, jotka pahimmillaan toimivat silkkana kapitalismin käyttövoimaksi supistuvana si­sällöntuotantona. Esimerkiksi Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya ja Nancy Fraser (2019) puhuvat yhden prosentin feminismistä, jossa sukupuolten tasa-arvoisuus taataan sillä, että useampi nainen pääsee valta-asemaan kapitalis­tisessa valtiossa ja taloudessa. Samalla valtaosal­le naisista – niille 99 prosentille – tämä ei tarkoi­ta muutosta, vaan heidän asemansa jää ennal­leen ja yhtä haavoittuvaksi kuin aiemmin.

Kirjoittajan esittely

Olivia Maury

VTT, Helsingin yliopisto

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-10

Viittaaminen

Seikkula, M., & Maury, O. (2023). Kumouksellinen feminismi. Tiede & edistys, 48(1), 2–10. https://doi.org/10.51809/te.127540

Numero

Osasto

Pääkirjoitus