Piketty hahmottelee 2000-luvun sosiaalidemokratiaa

Kirjoittajat

  • Matti Tuomala

Avainsanat:

Thomas Piketty, sosiaalidemokratia, Ruotsi, eriarvoisuus

Abstrakti

Teoksessaan Capital and Ideology (2020, alkuteos Capital et idéologie 2019) Thomas Piketty erottaa historian kulussa neljä laajaa eriarvoisuuden kehikkoa. Hän pyrkii soveltamaan tätä mallia eri yhteiskuntien taloudellisen eriarvoisuuden historiaan. Tukenaan hänellä on WID:n (World Inequalty Database) historialliset aikasarjat taloudellisen eriarvoisuuden kehityksestä. Hän keskittyy kuitenkin lähes yksinomaan isoihin maihin. Pienistä maista huomiota saa vain Ruotsi. Pyrin tässä puheenvuorossa täydentämään Pikettyn analyysia Ruotsin osalta. Samalla avautuu mahdollisuus arvioida, miten hyvin Pikettyn analyysi selittää Ruotsin eriarvoisuuden historiaa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-17

Viittaaminen

Tuomala, M. . (2022). Piketty hahmottelee 2000-luvun sosiaalidemokratiaa. Tiede & Edistys, 47(1-2), 59–66. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/120087

Numero

Osasto

Puheenvuorot