Rokotevastaisuuden yhteiskunnallisuus

Durbach: Bodily Matters

Kirjoittajat

  • Ari Korhonen University of Helsinki

Avainsanat:

Nadja Durbach, Bodily Matters, kirja-arvio, rokotteet, lääketiede, historia

Abstrakti

Nadja Durbach: Bodily Matters: The Anti-Vaccination Movement in England, 1853–1907. Duke University Press, Durham, N.C 2005. 276 s.

Historioitsija Nadja Durbachin jo viitisentoista vuotta sitten kirjoittama Bodily Matters: The Anti- Vaccination Movement in England, 1853–1907 on puheenvuoro rokotevastaisuuden historiasta ja tämän monitasoisen ilmiön merkityksestä nykypäivänä. Durbachin aineistona on Englannissa 1800-luvulla toimineen Anti-Compulsory Vaccination League -liikkeen kirjallinen materiaali, mutta teos tarjoaa näkökulman myös tämän päivän yhteiskunnallisen hallinnan ja kansanterveydellisten operaatioiden kriittiseen tarkastelemiseen. Tällaisena puheenvuorona se on hämmästyttävän harvinainen: vaikka Durbachin teos onkin lähtökohdaltaan ja metodiltaan valtavirtaista historiantutkimusta, sen ääneenlausuttuna motivaationa ja tutkimuksen kehyksenä on pyrkimys osoittaa rokotevastaisuuden sisäinen logiikka ja yhteiskunnallinen merkitys. Näin nähtynä liikkeessä ei ole kyse pelkästä valistumattomuudesta, ajattelemattomuudesta, vastahakoisuudesta tai ”vapaamatkustamisesta” yhteisen hyvän piirissä. Pikemminkin Durbachia kiinnostaa nimenomaan rokotevastainen liike, sen alkuna olevat kokemukset, liikkeen oma sanasto ja argumentaatio: Mihin tällainen ajattelu perustuu? Miten ymmärtää sitä, että ihmiset eivät pelkästään yksilöllisesti arkaile kansanterveydellisten toimien edessä vaan lähtevät liikkeelle joukkona, organisoituvat ja argumentoivat viranomaissuosituksia vastaan?

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-17

Viittaaminen

Korhonen, A. (2022). Rokotevastaisuuden yhteiskunnallisuus: Durbach: Bodily Matters. Tiede & Edistys, 47(1-2), 106–112. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115440

Numero

Osasto

Esittelyjä ja erittelyjä