Yliopiston suuntaa etsimässä

Wilhelmsson: Yliopistouudistus

Kirjoittajat

  • Onni Hirvonen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

yliopistouudistus, työpaikkademokratia, suomalainen yliopisto

Abstrakti

Thomas Wilhelmsson: Yliopistouudistus. Tarkoitus, toteutus ja tulokset. Gaudeamus, Helsinki 2021. 261 s.

Vuoden 2010 alussa toteutettu Suomen yliopistokenttää ravistellut yliopistouudistus aiheutti aikanaan kiivasta keskustelua. Yhtäältä uudistusta puolustettiin vetoamalla yliopistojen autonomian lisääntymiseen ja kilpailukyvyn parantumiseen, toisaalta uudistus nähtiin yliopistodemokratian horjuttamisena ja keskitetyn ylhäältä alaspäin suuntautuvan top-down-hallinnon lisääntymisenä. Professori Thomas Wilhelmsson toimi uudistuksen aikana Helsingin yliopiston rehtorina ja hänen muistelmansa sekä arvionsa koskien yliopistouudistusta on julkaistu Gaudeamukselta. Kirja tarjoaa sisäpiirin perspektiivin yliopistouudistukseen ja tekee kiinnostavan syväluotauksen yhden keskeisimmän yliopistouudistuksen puolustajan näkökulmiin uudistuksen vaiheista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-17

Viittaaminen

Hirvonen, O. (2022). Yliopiston suuntaa etsimässä: Wilhelmsson: Yliopistouudistus. Tiede & Edistys, 47(1-2), 100–105. Noudettu osoitteesta https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115382

Numero

Osasto

Esittelyjä ja erittelyjä