Tiede & edistyksen artikkelityöpaja 28.5.

2024-03-28

Tiede & edistyksen artikkelityöpaja

Tule mukaan Tiede & edistyksen artikkelipajaan! Kolmatta kertaa järjestettävässä artikkelipajassa kehitetään ja työstetään käsikirjoituksia kohti julkaisua. Ajatuksena on yhdessä lehden toimituskunnan ja työpajan osallistujien kesken tutkia, mitä aineksia käsikirjoitukset pitävät sisällään, millainen argumentti on rakentumassa ja mitä tekstille voisi ja pitäisi vielä tehdä.

Työpaja tarjoaa sekä väitöskirjaa tekeville että jo pidemmälle ehtineille tutkijoille tilaisuuden saada rakentavaa palautetta ja keskustella omasta tekstistään. Samalla keskustellaan myös suomalaisen tiedejulkaisemisen ja vertaisarvioinnin käytännöistä.

Käsikirjoitukset voivat olla tutkimusartikkeleita tai puheenvuoroja. Lehtemme on monitieteinen, joten käsikirjoitukset voivat kuulua mille tahansa tieteenalalle, mutta erityisesti julkaisemme yhteiskuntatieteellistä ja humanistisen tutkimuksen alan tutkimusta. Voit tuoda työpajaan joko valmiin tekstin tai työversion. Artikkelipajan osallistujia kannustetaan tarjoamaan valmiita tekstejä julkaistavaksi Tiede & edistykseen, mutta se ei ole edellytys pajaan osallistumiselle.

Käsikirjoituksia kommentoivat ja keskusteluun osallistuvat Tiede & edistyksen päätoimittajat Ari Korhonen ja Katariina Mäkinen sekä toimitussihteeri Juha Raipola ja toimituskunnan jäsenet.

Työpaja järjestetään tiistaina 28.5. klo 10-16 Tekstin talolla Helsingissä ja mukaan mahtuu viisi käsikirjoitusta. Helsingin ulkopuolelta tuleville korvataan matkakulut.

Hae mukaan lähettämällä lyhyt abstrakti tekstistäsi 10.4. mennessä osoitteeseen te-tyopaja@tutkijaliitto.fi.