Minne menit, yhteiskuntateoria? | Keskustelutilaisuus

2022-08-18

Tiede & edistys järjestää torstaina 15.9. tapahtuman, joka jatkaa lehdessä keväällä käynnistynyttä yhteiskuntateorian nykytilaa ja tulevaisuutta koskevaa debattisarjaa. Puhujina Olivia Maury ja Mikko Virtanen sekä lehden päätoimittajat Ari Korhonen ja Katariina Mäkinen. Paikkana Tiedekulman Think Lounge (2. krs, Yliopistonkatu 4, Helsinki). 

Mitä yhteiskunnallinen ajattelu on? Miten yhteiskuntaa, sen ongelmia, konflikteja ja muutoksia koskeva ajattelu ja teoreettinen työ vaikuttavat? Entä millainen on yhteiskuntateorian nykytila Suomessa? Ovatko yhteiskuntateorian merkitys ja asema viime aikoina muuttuneet? Missä yhteiskuntateoriaa ylipäätään tehdään, missä se tapahtuu?

Tiede & edistys -lehti järjestää torstaina 15.9. tapahtuman, joka jatkaa lehdessä keväällä käynnistynyttä yhteiskuntateorian nykytilaa ja tulevaisuutta koskevaa debattisarjaa.

Sarjassa on tähän mennessä julkaisu Mikko Virtasen ja Olivia Mauryn kirjoitukset. Virtasen debatin avaavana kysymyksenä oli, ovatko yhteiskuntateoreettisen keskustelun mahdollisuudet kaventuneet. Hän pohti myös teoreettisen keskustelun ehtymisen yhteyttä suomalaisen sosiologian haluttomuuteen hahmottaa nyky-yhteiskunnan yleisiä kehityskulkuja. Omassa puheenvuorossaan Maury laajensi kysymyksen yhteiskuntateoriasta koskemaan sitä, mistä teorian uutta voimaa voisi etsiä. Hän korosti nimenomaan vakiintuneiden tieteenalojen ja teorioiden välitiloja ja kyseenalaisti siten yleisen näkemyksen empiriasta erillisestä teoriasta, joka syntyy yliopistointellektuellien kesken. Mauryn mukaan oleellisempaa on yhteiskuntateorian kollektiivisuus ja sen ”lymyileminen” monissa yhteiskunnallisissa konteksteissa ja kamppailuissa, ihmisten keskinäisessä toiminnassa ylipäätään.

Puhujina tapahtumassa ovat Olivia Maury ja Mikko Virtanen sekä lehden päätoimittajat Ari Korhonen ja Katariina Mäkinen.

 

Tapahtuman aika ja paikka: torstai 15.9. klo 17-19, Tiedekulman (Yliopistonkatu 4) Think Lounge. Vapaa pääsy.

 

Sarjassa ilmestyneet puheenvuorot: