Kapitalismin hiertymiä ja silityksiä iholla

Terapeuttinen kulttuuri vetäytyvässä hyvinvointivaltiossa

Kirjoittajat

  • Liina Sointu Tampereen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.145496

Avainsanat:

terapeuttinen kulttuuri, etnografia

Abstrakti

Sosiologian professori Suvi Salmenniemen teos Affect, Alienation and Politics in Therapeutic Culture: Capitalism on the Skin käsittelee terapeuttista kulttuuria. Terapeuttisella kulttuurilla tarkoitetaan alan tutkimuksissa yleisesti ottaen sitä, että erilaiset psykologiasta popularisoituneet ajattelu- ja puhetavat lävistävät yhteiskunnan laajasti. Myös monenlaiset itseapu-tuotteet ja itsensä kehittäminen sekä uushenkisyys ja holistiseen ajatteluun perustuvat terapeuttiset hoidot ja käytännöt, kuten jooga, voidaan ymmärtää osana terapeuttista kulttuuria. Aiemmat aihepiirin tutkimukset ovat nostaneet esiin, että terapeuttiset puhe- ja ajattelutavat suuntaavat huomion yksilöihin ja heidän sosioemotionaalisiin valmiuksiinsa yhteiskunnan rakenteiden muuttamisen sijaan.

Salmenniemi ei pyri kiistämään tätä taipumusta tai sitä korostavia tulkintoja, mutta esittää, että sen ulkopuolelle jää jotain, jonka tavoittaminen edellyttää toisenlaista lähestymistapaa. Hän asettaakin tavoitteekseen tuoda jo tiedetyn rinnalle sen, minkä voi tavoittaa etnografian keinoin terapeuttista kenttää havainnoimalla sekä siellä toimivien ihmisten elettyjä kokemuksia kuuntelemalla, niihin perehtymällä ja niitä analysoimalla. Pyrkimyksenä on näin ymmärtää terapeuttista kulttuuria ”sisältäpäin”, terapeuttisen kentän harjoittajien kokemusten ja toiminnalleen antamien merkitysten näkökulmasta. Yksi teoksen läpäisevistä kysymyksistä on, mikä terapeuttisessa kulttuurissa vetoaa juuri tässä ajassa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Kuva arvostelun ensimmäisestä sivusta

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-06-10

Viittaaminen

Sointu, L. (2024). Kapitalismin hiertymiä ja silityksiä iholla: Terapeuttinen kulttuuri vetäytyvässä hyvinvointivaltiossa. Tiede & edistys, 49(1–2), 80–84. https://doi.org/10.51809/te.145496

Numero

Osasto

Esittelyjä ja erittelyjä