Tiede & edistyksen numero 1–2/2024 on julkaistu

2024-06-10

Tiede & edistyksen numero 1–2/24 on täällä! Numeron tutkimusartikkelit pureutuvat terävästi reaalipoliittiseen ilmastoasiantuntijuuteen ja koulutuksen digitalisaatioon. Tuija Kokkosen essee syväluotaa lajienvälisen esityksen ja esitystaiteellisen tutkimuksen ehtoja. Lisäksi mukana Salome Rajannin taidetta, pohdintaa tutkimuseettisestä sääntelystä sekä iholle työntyvää kapitalismia.

Tutkimuseettinen sääntely nousee pääosaan numeron pääkirjoituksessa, jossa pohditaan tutkimuseettisen ohjeiston ja ennakkoarvioinnin käytäntöjen institutionalisoitumista humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Mitä eettisellä sääntelyllä tavoitellaan ja mikä on ajanut eteenpäin sen nopeaa käyttöönottoa?

Tero Toivanen ja Ville Lähde kirjoittavat artikkelissaan reaalipoliittiseksi ilmastoasiantuntijuudeksi nimeämästään ilmiöstä. Artikkeli nostaa kehysanalyysin avulla esiin, kuinka ilmastoalan asiantuntijavaikuttajat voivat mediassa esiintyessään yhtäältä korostaa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja fossiilisten polttoaineiden vähentämistä, mutta yhtä lailla osallistua syvemmän yhteiskunnallisen murroksen estämiseen.

Numeron toisessa tutkimusartikkelissa Juha Suoranta, Marko Teräs ja Hanna Teräs pureutuvat koulutuksen digitalisaatioon osana suomalaisen korkeakoulutuspolitiikan “tehostamisdoktriinia” eli pyrkimystä hyödyntää koulutusta taloudellisen kasvun ja tuottavuuden edistämiseen. Artikkeli tarkastelee korkeakoulujen yhteistä Digivisio 2030 -hanketta ikkunana siihen, kuinka digitalisaation lupaukset kääntyvät korkeakoulutuksen käytännöiksi, ja millaisia seurauksia tällä voi olla.

Tuija Kokkosen essee vie lukijansa pohtimaan esityksen ehtoja. Ei-ihmisten esitys on lajienvälinen, paikkaerityinen, yli ihmisiän jatkuva “loputon” esitys, joka alkoi vuonna 2010 osana Kokkosen laajempaa esitysten kokonaisuutta ja taiteellista tutkimusta. Helsinkiläiselle muinaisrannalle sijoittuva esitys avaa esseessä pohdintoja rajaseuduista sekä ihmisten ja muunlajisten olentojen välisten kahtiajakojen ylittämisestä.

Liina Soinnun kirja-arvio tarkastelee Suvi Salmenniemen teoksen Affect, Alienation and Politics in Therapeutic Culture: Capitalism on the Skin kautta terapeuttisen kulttuurin tutkimusta.

Numeron taiteilija Salome Rajanti keskittyy töissään arkiseen ruumiiseen.