1.
Saloniemi A, Saari T. Digitalisoituva käännöstyö ja toimijuuden rajat. T&E [Internet]. 31. joulukuuta 2022 [viitattu 9. joulukuuta 2023];47(4):282–298. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/119913