1.
Kyyrönen O, Kabata M. Epävakaita aikoja: Kapitalismin kriisitendenssit uusliberalismista koronapandemiaan . T&E [Internet]. 17. kesäkuuta 2022 [viitattu 1. heinäkuuta 2022];47(1-2):12-3. Saatavissa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/115305